Słowo w imieniu Prezydenta Lublina

Dyrektor Zdzisław Niedbała z UM Lublin

Miasto Lublin, dzięki wsparciu którego została zrealizowana IV edycja festiwalu, na konferencji popularno-naukowej pt. „Unia Lubelska (1569) w świetle ówczesnych wydarzeń politycznych i religijnych” reprezentował Dyrektor Zdzisław Niedbała, który zabrał merytoryczny głos w dyskusji nad fenomenem Unii Lubelskiej i XVI wiecznej Rzeczpospolitej Obojga Narodów jako państwa wyjątkowo tolerancyjnego na tle ówczesnej Europy. Prezentujemy zapis video tego ciekawego głosu w historycznej dyskusji.