dzień II – obraz

OBRAZ to leitmotiv drugiego dnia festiwalu w sobotę 21 maja 2016 roku. Wszystkie wydarzenia odbyły się w godzinach 10.00 – 16.00 w Centrum Diecezji Lubelsko-Chełmskiej.
Temat wiodący drugiego dnia to:

Ikona – okno wieczności otwarte na teraźniejszość

Na początku drugiego dnia festiwalu miał miejsce finał konkursu IKONA JAKO OKNO ROZMOWY Z BOGIEM dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych z Lublina.

Kliknij, aby poznać wyniki i obejrzeć nagrodzone prace …

Warsztaty ikonograficzne

Następnie ok. godz. 10.30 rozpoczął główny blok tematyczny, poświęcony pisaniu ikon i wykład wprowadzający ROZUMIENIE IKONY W TRZECH WYMIARACH:

  • teologicznym
  • jako dzieła sztuki
  • rola ikony w liturgice (ikonostas) i pobożności osobistej.

Następnie około godz. 11.30 rozpoczęły się warsztaty prezentujące od strony praktyki ikonopiscy kolejne etapy powstawania ikony.

Wykład i warsztaty poprowadził Jan Grigoruk, historyk sztuki (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie), teolog (Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie), absolwent Policealnego Studium Ikonograficznego w Bielsku Podlaskim. Jan Grigoruk praktykuje pisanie ikon w Monasterze Zwiastowania Najświętszej Marii Panny w Supraślu.

Kliknij, aby obejrzeć filmy z warsztatu …

W przerwach między zajęciami można  było skosztować tradycyjnych wybranych potraw z regionu Południowego Podlasia i zobaczyć jak są przygotowywane. Potrawy przyrządziło Koło Gospodyń Wiejskich „Aktywne Kobiety” z Jabłecznej.


Miejsce

Centrum Diecezji Lubelsko-Chełmskiej w Lublinie, ul. Ruska 15