Unia Lubelska (1569) jako polityczna podstawa powstania Rzeczpospolitej Obojga Narodów

Prof. dr hab. Igor Kąkolewski

Pierwszy z planowanych wykładów pt. „Unia Lubelska (1569) jako polityczna podstawa powstania Rzeczpospolitej Obojga Narodów. Uwarunkowania historyczne i skutki jej postanowień” wygłosił zaproszony gość prof. dr hab. Igor Kąkolewski – dyrektor Centrum Badań Historycznych PAN w Berlinie, a także wykładowca Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Prezentujemy zapis video tej jakże bogatej merytorycznie prezentacji.