dzień II – obraz

Festiwal - IV edycjaOBRAZ to leitmotiv drugiego dnia festiwalu 18 maja 2019 roku. W sobotę miał miejsce wyjazd autokarowy szlakiem wschodniosłowiańskiej tradycji prawosławnej do Monasteru w Turkowicach, gdzie odbyły się m. in. warsztaty ikonograficzne. Temat wiodący drugiego dnia, który podkreślał wschodniosłowiańską tradycję całego regionu w różnych wymiarach, brzmiał:

Spojrzenie w przeszłość Prawosławnej Diecezji Lubelsko-Chełmskiej


Zwiedzanie cerkwi prawosławnych

Cerkiew Zaśnięcia Najświętszej Maryi Panny w Hrubieszowie

Cerkiew Zaśnięcia Najświętszej Maryi Panny w Hrubieszowie

Po drodze do i z Turkowic zwiedzano cerkwie prawosławne z przewodnikiem ks. Jerzym Łukaszewiczem, wikariuszem Prawosławnej Parafii Przemienienia Pańskiego w Lublinie, który opowiedział o walorach świątyń. I tak odwiedzono cerkwie prawosławne:

  • św. Mikołaja Cudotwórcy w Zamościu
  • Zaśnięcia Bogarodzicy w Szczebrzeszynie
  • Zaśnięcia Najświętszej Maryi Panny w Hrubieszowie
  • św. Jana Teologa w Chełmie.

Wizyta w Monasterze Opieki Matki Bożej w Turkowicach

Program pobytu w żeńskim monasterze w Turkowicach przedstawiał się następująco.

  • Wysłuchanie śpiewu hymnów cerkiewnych w rycie bizantyńskim przed ikoną Bogurodzicy w wykonaniu Sióstr Monasteru Opieki Matki Bożej w Turkowicach
  • Wykład i wprowadzenie merytoryczne do wystawy o odnowionych cerkwiach pt. „Proces odbudowy duchowego i materialnego dziedzictwa prawosławia na Ziemi Lubelskiej i Chełmskiej” ks. mgr Korneliusza Wilkiela
  • Agapa – kosztowanie potraw kuchni monasterskiej
  • Duchowy warsztat ikonograficzny – refleksje mniszek z Monasteru w Turkowicach piszących ikony.


A oto trasa wyjazdu