III edycja festiwalu

Plakat III edycji festiwalu w 2018 roku

III edycja festiwalu odbyła się w dniach 15 – 17 czerwca 2018 r. (piątek – niedziela) w różnych przestrzeniach Lublina, zarówno sakralnej jak i świeckiej, sygnalizując tym samym przenikanie się tradycji duchowej i historycznej, tworzących fundament kulturowy Lublina.

Intencją organizatorów było zaprezentowanie wschodniosłowiańskiego dziedzictwa kulturowego Lublina z trzech różnych perspektyw: historycznej, fotograficznej, a także muzycznej.

DZIEŃ I – SŁOWO

Autokefaliczne prawosławie w odrodzonej II Rzeczpospolitej

Sympozjum naukowe i koncert cerkiewnego śpiewu bizantyńskiego.
15 czerwca, piątek, godz. 16.00 – 19.00
Zamek Lubelski, ul. Zamkowa 9
Szczegóły …

DZIEŃ II – OBRAZ

Freski w kaplicy Trójcy Świętej na Zamku Lubelskim jako inspiracja w praktyce ikonograficznej

Wykłady i praktyczne warsztaty ikonograficzne.
16 czerwca, sobota, godz. 10.00 -17.00
Kaplica Trójcy Świętej na Zamku Lubelskim, ul. Zamkowa 9
Centrum Prawosławnej Diecezji Lubelsko-Chełmskiej w Lublinie, ul. Ruska 15
Szczegóły …

DZIEŃ III – ŚPIEW

Wyśpiewać chwałę Bogu w hymnach prawosławnych i pieśniach patriotycznych

Śpiew cerkiewny różnych tradycji w czasie Boskiej Liturgii, odsłonięcie i poświęcenie tablicy pamiątkowej ku czci generała brygady Wojska Polskiego arcybiskupa Sawy (Sowietowa), koncert galowy.
16 czerwca, niedziela, godz. 9.00 – 20.00
Cerkiew Katedralna p.w. Przemienienia Pańskiego w Lublinie, ul. Ruska 15
Centrum Diecezjalne w Lublinie, ul. Ruska 15
Filharmonia im. Henryka Wieniawskiego w Lublinie, ul. Marii Curie-Skłodowskiej 5
Szczegóły …