JE Arcybiskup Abel otwiera IV edycję festiwalu

JE Arcybiskup Abel

Uroczystego otwarcia IV edycji festiwalu „Wschodniosłowiańskie dziedzictwo kulturowe Lublina” dokonał JE Arcybiskup Abel – ordynariusz Prawosławnej Diecezji Lubelsko-Chełmskiej. Władyka Abel wygłosił też wykład wprowadzający do konferencji popularno-naukowej pt. „Unia Lubelska (1569) w świetle ówczesnych wydarzeń politycznych i religijnych”. Prezentujemy zapis video tego interesującego wystąpienia.

Słowo w imieniu Prezydenta Lublina

Dyrektor Zdzisław Niedbała z UM Lublin

Miasto Lublin, dzięki wsparciu którego została zrealizowana IV edycja festiwalu, na konferencji popularno-naukowej pt. „Unia Lubelska (1569) w świetle ówczesnych wydarzeń politycznych i religijnych” reprezentował Dyrektor Zdzisław Niedbała, który zabrał merytoryczny głos w dyskusji nad fenomenem Unii Lubelskiej i XVI wiecznej Rzeczpospolitej Obojga Narodów jako państwa wyjątkowo tolerancyjnego na tle ówczesnej Europy. Prezentujemy zapis video tego ciekawego głosu w historycznej dyskusji.

Unia Lubelska (1569) jako polityczna podstawa powstania Rzeczpospolitej Obojga Narodów

Prof. dr hab. Igor Kąkolewski

Pierwszy z planowanych wykładów pt. „Unia Lubelska (1569) jako polityczna podstawa powstania Rzeczpospolitej Obojga Narodów. Uwarunkowania historyczne i skutki jej postanowień” wygłosił zaproszony gość prof. dr hab. Igor Kąkolewski – dyrektor Centrum Badań Historycznych PAN w Berlinie, a także wykładowca Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Prezentujemy zapis video tej jakże bogatej merytorycznie prezentacji.

Książę Konstanty Ostrogski jako obrońca Prawosławia w dobie Unii Lubelskiej

Red. Anna Radziukiewicz

Jako kolejny prelegent wystąpiła red. Anna Radziukiewicz, która przybliżyła zebranym w Sali kolumnowej Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie sylwetkę bohatera IV edycji festiwalu – księcia Konstantego Bazylego Ostrogskiego. Red. Radziukiewicz z Fundacji Ostrogskiego, wydawcy „Przeglądu Prawosławnego”, wygłosiła wykład pt. „Książę Konstanty Ostrogski jako obrońca Prawosławia w dobie Unii Lubelskiej”. Prezentujemy zapis video tego wciągającego wystąpienia.

Patriarcha Ekumeniczny Jeremiasz II Tranos w służbie odrodzenia Kościoła prawosławnego oraz dialogu z katolikami i luteranami

Dr Paweł Matwiejczuk

Z ostatnim wykładem na konferencji popularno-naukowej IV edycji festiwalu pt. „Patriarcha Ekumeniczny Jeremiasz II Tranos w służbie odrodzenia Kościoła prawosławnego oraz dialogu z katolikami i luteranami” wystąpił dr Paweł Matwiejczuk z Uniwersytetu Warszawskiego. Prezentujemy zapis video tego bogatego w informacje i rozbudowanego wystąpienia.

Spojrzenie w przeszłość Prawosławnej Diecezji Lubelsko-Chełmskiej

Cerkiew w Szczebrzeszynie

Drugiego dnia festiwalu w sobotę 18 maja 2019 r. miał miejsce wyjazd autokarowy szlakiem wschodniosłowiańskiej tradycji prawosławnej do Monasteru w Turkowicach. Po drodze do i z Turkowic zwiedzano cerkwie prawosławne św. Mikołaja Cudotwórcy w Zamościu, Zaśnięcia Bogarodzicy w Szczebrzeszynie, Zaśnięcia Najświętszej Maryi Panny w Hrubieszowie oraz św. Jana Teologa w Chełmie. W żeńskim monasterze w Turkowicach uczestniczy mieli możliwość: wysłuchać śpiewu hymnów cerkiewnych w rycie bizantyńskim przed ikoną Bogurodzicy w…

Upamiętnienie księcia Konstantego Bazylego Ostrogskiego

Tablica ku czci księcia Konstantego Bazylego Ostrogskiego

Niedziela 19 maja 2019 roku, trzeci dzień IV edycji naszego festiwalu rozpoczął się Boską Liturgią w Lubelskiej Cerkwi Katedralnej Przemienienia Pańskiego w Lublinie, celebrowaną pod przewodnictwem Władyków Abla i Jerzego. Po zakończeniu Liturgii miało miejsce krótkie nabożeństwo żałobne w intencji księcia Konstantego Bazylego Ostrogskiego – fundatora lubelskiej katedry, uczestnika i sygnatariusza aktu Unii Lubelskiej oraz wielkiego obrońcy Prawosławia w dobie Unii Brzeskiej. Poz akończeniu nabożeństwa miała miejsce uroczysta procesja, a…

Chór Katedry Prawosławnej Przemienienia Pańskiego w Lublinie

Chór Katedry Prawosławnej Przemienienia Pańskiego w Lublinie

Wieczorem 19 maja 2019 r. odbył się koncert galowy IV edycji festiwalu. Jako pierwszy wystąpił Chór Katedry Prawosławnej Przemienienia Pańskiego w Lublinie pod dyrekcją Andrzeja Boubleja. Koncert odbył się w Centrum Kongresowym Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie. Prezentujemy video clip oraz zapis audio tego pięknego koncertu. Videoclip Zapis audio całego koncertu

Chór „Swietylen” z Wilna

Chór „Swietylen” z Wilna (Litwa)

Wieczorem 19 maja 2019 r. odbył się koncert galowy IV edycji festiwalu. Jako drugi wykonawca wystąpił Chór „Swietylen” pod dyrekcją Vadima Maszyna z Wilna (Litwa). Koncert odbył się w Centrum Kongresowym Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie. Prezentujemy videoclip oraz zapis audio tego pięknego koncertu. Videoclip Zapis audio całego koncertu

Chór „Wołyńskie Dzwony” z Łucka

Chór „Wołyńskie Dzwony” z Łucka (Ukraina)

Wieczorem 19 maja 2019 r. odbył się koncert galowy IV edycji festiwalu. Jako trzeci wykonawca wystąpił Chór Parafii Prawosławnej Wszystkich Świętych Ziemi Wołyńskiej „Wołyńskie Dzwony” pod dyrekcją Marii Fedosiuk-Wisłockiej z Łucka (Ukraina). Koncert odbył się w Centrum Kongresowym Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie. Prezentujemy videoclip oraz zapis audio tego pięknego koncertu. Videoclip Zapis audio całego koncertu

Chór Duchowieństwa Diecezji Brzeskiej z Brześcia

Chór Duchowieństwa Diecezji Brzeskiej z Brześcia (Białoruś)

Wieczorem 19 maja 2019 r. odbył się koncert galowy IV edycji festiwalu. Jako ostatni, czwarty wykonawca wystąpił Chór Duchowieństwa Diecezji Brzeskiej pod dyrekcją ks. Valerego Hrycuka z Brześcia (Białoruś). Koncert odbył się w Centrum Kongresowym Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie. Prezentujemy videoclip oraz zapis audio tego pięknego koncertu. Videoclip Zapis audio całego koncertu