JE Arcybiskup Abel otwiera IV edycję festiwalu

JE Arcybiskup Abel

Uroczystego otwarcia IV edycji festiwalu „Wschodniosłowiańskie dziedzictwo kulturowe Lublina” dokonał JE Arcybiskup Abel – ordynariusz Prawosławnej Diecezji Lubelsko-Chełmskiej. Władyka Abel wygłosił też wykład wprowadzający do konferencji popularno-naukowej pt. „Unia Lubelska (1569) w świetle ówczesnych wydarzeń politycznych i religijnych”. Prezentujemy zapis video tego interesującego wystąpienia.