„Wschodniosłowiańskie dziedzictwo kulturowe Lublina” to trzydniowy festiwal, którego V edycja odbyła się w dniach 4 – 6 września 2020 roku (piątek – niedziela). Analogicznie do poprzednich edycji każdego dnia zaprezentowano wschodniosłowiańskie dziedzictwo kulturowe Lublina z innej perspektywy:

SŁOWO
naukowej

OBRAZ
ikonograficznej

ŚPIEW
muzycznej

Lublin od początków swego istnienia był miastem wielu narodowości, religii i kultur, czego wyrazem jest bogate dziedzictwo materialne i duchowe. Jednym z istotnych komponentów wielokulturowości Lublina jest jego dziedzictwo wschodniosłowiańskie, stanowiące pomost kulturowy pomiędzy Wschodem i Zachodem Europy.

W bieżącym 2020 roku głównym tematem festiwalu były wyzwania religijne i kulturowe związane z nową emigracją zza wschodniej granicy w Lublinie i jak najlepszą jej asymilacją w naszym mieście.

prezentacje

Ojciec Paweł Janiel

Cerkiew Zaśnięcia NMP w Hrubieszowie jako zaproszenie nowej emigracji z Ukrainy do włączenia się w prawosławne życie liturgiczne w Polsce

Drugiego dnia festiwalu uczestnicy odwiedzili również unikalną cerkiew w Hrubieszowie, gdzie mieli również możliwość wysłuchania wykład ks. Pawła Janiela pt. „Cerkiew Zaśnięcia Najświętszej Marii Panny w Hrubieszowie jako zaproszenie nowej emigracji z Ukrainy do włączenia się w prawosławne życie liturgiczne w Polsce”.

Wykład wprowadzający Władyki Abla

JE Abel – wykład wprowadzający

Prezentujemy wykład wprowadzający, który JE Abel – Arcybiskup Lubelski i Chełmski wygłosił na otwarciu konferencji popularno-naukowej pt. „Nowa emigracja zza wschodniej granicy w Lublinie jako wyzwanie religijne i kulturowe”.

V WDKL - transmisja on line koncertu

Koncert galowy online

Zapraszamy do oglądania i słuchania online niedzielnego koncertu galowego, wieńczącego V edycję naszego festiwalu, na którym wystąpiło trzech znakomitych wykonawców chóralnej muzyki cerkiewnej.

Hrubieszów – cerkiew prawosławna Zaśnięcia Bogarodzicy

Władyka Abel prezentuje program V edycji festiwalu 

Władyka Abel prezentuje walory programowe tegorocznej V edycji festiwalu „Wschodniosłowiańskie dziedzictwo kulturowe Lublina”. Głównym tematem tegorocznego festiwalu była „Nowa emigracja zza wschodniej granicy w Lublinie jako wyzwanie religijne i kulturowe”.

nasz zespół

opinie

W czasie II edycji festiwalu w 2017 roku szczególnie podobał mi się śpiew cerkiewny i oryginalne utwory bizantyjskie w wykonaniu dr Marcina Abijskiego. Są to melodie, jakie towarzyszyły ludziom z czasów biblijnych, a na których oparty jest dzisiejszy śpiew chóralny w cerkwi. Wybitny znawca tego tematu przybliżył nam wczesne formy tej muzyki od strony teoretycznej, jak i praktycznej. Dzięki temu zostaliśmy wprowadzeni w nastrój, który zbliżył nas do Boga a przez to zapragnęliśmy stać się lepszymi ludźmi.

Halina Filipiuk

W maju 2017 roku uczestniczyłam w wydarzeniach organizowanych w ramach Festiwalu „Wschodniosłowiańskie dziedzictwo kulturowe Lublina”. Szczególnie zafascynowały mnie wykłady i warsztaty z zakresu fotografii obiektów sakralnych. Zajęcia te miały interesujący przekaz wiedzy i umiejętności. To było wartościowe przeżycie i cenne doświadczenie z uwagi na to, że warsztaty praktyczne odbywały się w cerkwiach lubelskich, które są na co dzień niedostępne dla zwiedzających. Dla mnie ważne było utrwalenie tych miejsc w postaci obrazów fotograficznych. Dziękuję koordynatorom i prowadzącym te zajęcia za stworzenie takiej możliwości dla osób pasjonujących się sztuką fotografii, za wspaniałą atmosferę i przybliżenie dziedzictwa kultury prawosławnej na tle historii naszego miasta. Godne uwagi były również towarzyszące temu przedsięwzięciu koncerty i wystawy. Śpiew liturgiczny, przekazane w słowach i obrazach wartości chrześcijańskie, piękno i mistyka świątyń prawosławnych na długo pozostaną w mojej pamięci

Anna Asyngier-Kozieł

Uczestnicząc w pierwszej edycji festiwalu Wschodniosłowiańskie Dziedzictwo Kulturowe Lublina, zostałam oczarowana występami chórów z Belgradu i Brześcia. Przed drugą edycją zastanawiałam się, czy będzie ona także obfitować w tak wspaniałe doznania artystyczne? Teraz przyznaję, że zostałam zaskoczona w bardzo pozytywny sposób. Koncert galowy w Centrum Kongresowym Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie okazał się muzycznym arcydziełem. Chór Katedry Prawosławnej pw. Przemienienia Pańskiego w Lublinie oraz Męski Chór Kameralny „Cantus Serdicus” z Sofii w Bułgarii w mistrzowski sposób wykonały pieśni wzbudzając ogromny podziw. Zafascynowana poprzednimi edycjami z niecierpliwością czekam na trzecią odsłonę festiwalu.

Aleksandra Filipiuk

Szczególnie wysoko oceniam formułę festiwalu w podziale na przestrzenie: słowo, obraz i śpiew. Mam nadzieję, że ten podział, a także wysoki merytoryczny poziom imprez staną się jego marką, pielęgnowaną w kolejnych latach. Lublin zasługuje na takie formy festiwalowe, które przypominają o jego wielokulturowych korzeniach.

dr Kamen Rikev

Uczestniczyłam w koncercie „Wieczór Kolęd Wschodniosłowiańskich w Lublinie” w styczniu tego roku, który bardzo mi się podobał. Zróżnicowani wykonawcy reprezentowali bardzo wysoki poziom i odmienne podejście do śpiewu cerkiewnego. Po prostu uczta dla duszy, ale i uszu.

Małgorzata Wiercioch

Program zbliżającego się festiwalu jest bardzo ciekawy. Podoba mi się formuła z podziałem na słowo, obraz i muzykę. Biorąc pod uwagę jakość dotychczasowych projektów tych organizatorów, będzie to inspirujące wydarzenie. Na pewno wezmę w nim udział.

Mateusz Zdolny