„Wschodniosłowiańskie dziedzictwo kulturowe Lublina” to trzydniowy festiwal, którego IV edycja odbyła się w dniach 17 – 19 maja 2019 roku (piątek – niedziela). Analogicznie do poprzednich edycji każdego dnia zaprezentowaliśmy wschodniosłowiańskie dziedzictwo kulturowe Lublina z innej perspektywy:

SŁOWO
historycznej

OBRAZ
ikonograficznej

ŚPIEW
muzycznej

Lublin od początków swego istnienia był miastem wielu narodowości, religii i kultur, czego wyrazem jest bogate dziedzictwo materialne i duchowe. Jednym z istotnych komponentów wielokulturowości Lublina jest jego dziedzictwo wschodniosłowiańskie, stanowiące pomost kulturowy pomiędzy Wschodem i Zachodem Europy.

W 2019 roku przypada ważna rocznica 450-lecia podpisania Unii Lubelskiej. Z uwagi na to ważne wydarzenie w historii naszego miasta tegoroczna IV edycja festiwalu nawiązywała do wydarzeń związanych z powstaniem Rzeczpospolitej Obojga Narodów i jej konsekwencjami. Została zaprezentowana postać księcia Konstantego Bazylego Ostrogskiego, uczestnika wydarzeń z 1569 roku i wielkiego obrońcy Prawosławia.

prezentacje

JE Arcybiskup Abel

JE Arcybiskup Abel otwiera IV edycję festiwalu

Uroczystego otwarcia IV edycji festiwalu „Wschodniosłowiańskie dziedzictwo kulturowe Lublina” dokonał JE Arcybiskup Abel – ordynariusz Prawosławnej Diecezji Lubelsko-Chełmskiej. Władyka Abel wygłosił też wykład wprowadzający do konferencji popularno-naukowej pt. „Unia Lubelska (1569) w świetle ówczesnych wydarzeń politycznych i religijnych”. Prezentujemy zapis video tego interesującego wystąpienia.

Dyrektor Zdzisław Niedbała z UM Lublin

Słowo w imieniu Prezydenta Lublina

Miasto Lublin, dzięki wsparciu którego została zrealizowana IV edycja festiwalu, na konferencji popularno-naukowej pt. „Unia Lubelska (1569) w świetle ówczesnych wydarzeń politycznych i religijnych” reprezentował Dyrektor Zdzisław Niedbała, który zabrał merytoryczny głos w dyskusji nad fenomenem Unii Lubelskiej i XVI wiecznej Rzeczpospolitej Obojga Narodów jako państwa wyjątkowo tolerancyjnego na tle ówczesnej Europy. Prezentujemy zapis video tego ciekawego głosu w historycznej dyskusji.

Prof. dr hab. Igor Kąkolewski

Unia Lubelska (1569) jako polityczna podstawa powstania Rzeczpospolitej Obojga Narodów

Pierwszy z planowanych wykładów pt. „Unia Lubelska (1569) jako polityczna podstawa powstania Rzeczpospolitej Obojga Narodów. Uwarunkowania historyczne i skutki jej postanowień” wygłosił zaproszony gość prof. dr hab. Igor Kąkolewski – dyrektor Centrum Badań Historycznych PAN w Berlinie, a także wykładowca Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Prezentujemy zapis video tej jakże bogatej merytorycznie prezentacji.

Red. Anna Radziukiewicz

Książę Konstanty Ostrogski jako obrońca Prawosławia w dobie Unii Lubelskiej

Jako kolejny prelegent wystąpiła red. Anna Radziukiewicz, która przybliżyła zebranym w Sali kolumnowej Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie sylwetkę bohatera IV edycji festiwalu – księcia Konstantego Bazylego Ostrogskiego. Red. Radziukiewicz z Fundacji Ostrogskiego, wydawcy „Przeglądu Prawosławnego”, wygłosiła wykład pt. „Książę Konstanty Ostrogski jako obrońca Prawosławia w dobie Unii Lubelskiej”. Prezentujemy zapis video tego wciągającego wystąpienia.

Dr Paweł Matwiejczuk

Patriarcha Ekumeniczny Jeremiasz II Tranos w służbie odrodzenia Kościoła prawosławnego oraz dialogu z katolikami i luteranami

Z ostatnim wykładem na konferencji popularno-naukowej IV edycji festiwalu pt. „Patriarcha Ekumeniczny Jeremiasz II Tranos w służbie odrodzenia Kościoła prawosławnego oraz dialogu z katolikami i luteranami” wystąpił dr Paweł Matwiejczuk z Uniwersytetu Warszawskiego. Prezentujemy zapis video tego bogatego w informacje i rozbudowanego wystąpienia.

Cerkiew w Szczebrzeszynie

Spojrzenie w przeszłość Prawosławnej Diecezji Lubelsko-Chełmskiej

Drugiego dnia festiwalu w sobotę 18 maja 2019 r. miał miejsce wyjazd autokarowy szlakiem wschodniosłowiańskiej tradycji prawosławnej do Monasteru w Turkowicach. Po drodze do i z Turkowic zwiedzano cerkwie prawosławne św. Mikołaja Cudotwórcy w Zamościu, Zaśnięcia Bogarodzicy w Szczebrzeszynie, Zaśnięcia Najświętszej Maryi Panny w Hrubieszowie oraz św. Jana Teologa w Chełmie. W żeńskim monasterze w Turkowicach uczestniczy mieli możliwość: wysłuchać śpiewu hymnów cerkiewnych w rycie bizantyńskim przed ikoną Bogurodzicy w…

Tablica ku czci księcia Konstantego Bazylego Ostrogskiego

Upamiętnienie księcia Konstantego Bazylego Ostrogskiego

Niedziela 19 maja 2019 roku, trzeci dzień IV edycji naszego festiwalu rozpoczął się Boską Liturgią w Lubelskiej Cerkwi Katedralnej Przemienienia Pańskiego w Lublinie, celebrowaną pod przewodnictwem Władyków Abla i Jerzego. Po zakończeniu Liturgii miało miejsce krótkie nabożeństwo żałobne w intencji księcia Konstantego Bazylego Ostrogskiego – fundatora lubelskiej katedry, uczestnika i sygnatariusza aktu Unii Lubelskiej oraz wielkiego obrońcy Prawosławia w dobie Unii Brzeskiej. Poz akończeniu nabożeństwa miała miejsce uroczysta procesja, a…

Chór Katedry Prawosławnej Przemienienia Pańskiego w Lublinie

Chór Katedry Prawosławnej Przemienienia Pańskiego w Lublinie

Wieczorem 19 maja 2019 r. odbył się koncert galowy IV edycji festiwalu. Jako pierwszy wystąpił Chór Katedry Prawosławnej Przemienienia Pańskiego w Lublinie pod dyrekcją Andrzeja Boubleja. Koncert odbył się w Centrum Kongresowym Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie. Prezentujemy video clip oraz zapis audio tego pięknego koncertu. Videoclip Zapis audio całego koncertu

Chór „Swietylen” z Wilna (Litwa)

Chór „Swietylen” z Wilna

Wieczorem 19 maja 2019 r. odbył się koncert galowy IV edycji festiwalu. Jako drugi wykonawca wystąpił Chór „Swietylen” pod dyrekcją Vadima Maszyna z Wilna (Litwa). Koncert odbył się w Centrum Kongresowym Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie. Prezentujemy videoclip oraz zapis audio tego pięknego koncertu. Videoclip Zapis audio całego koncertu

Chór „Wołyńskie Dzwony” z Łucka (Ukraina)

Chór „Wołyńskie Dzwony” z Łucka

Wieczorem 19 maja 2019 r. odbył się koncert galowy IV edycji festiwalu. Jako trzeci wykonawca wystąpił Chór Parafii Prawosławnej Wszystkich Świętych Ziemi Wołyńskiej „Wołyńskie Dzwony” pod dyrekcją Marii Fedosiuk-Wisłockiej z Łucka (Ukraina). Koncert odbył się w Centrum Kongresowym Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie. Prezentujemy videoclip oraz zapis audio tego pięknego koncertu. Videoclip Zapis audio całego koncertu

Chór Duchowieństwa Diecezji Brzeskiej z Brześcia (Białoruś)

Chór Duchowieństwa Diecezji Brzeskiej z Brześcia

Wieczorem 19 maja 2019 r. odbył się koncert galowy IV edycji festiwalu. Jako ostatni, czwarty wykonawca wystąpił Chór Duchowieństwa Diecezji Brzeskiej pod dyrekcją ks. Valerego Hrycuka z Brześcia (Białoruś). Koncert odbył się w Centrum Kongresowym Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie. Prezentujemy videoclip oraz zapis audio tego pięknego koncertu. Videoclip Zapis audio całego koncertu

nasz zespół

opinie

W czasie II edycji festiwalu w 2017 roku szczególnie podobał mi się śpiew cerkiewny i oryginalne utwory bizantyjskie w wykonaniu dr Marcina Abijskiego. Są to melodie, jakie towarzyszyły ludziom z czasów biblijnych, a na których oparty jest dzisiejszy śpiew chóralny w cerkwi. Wybitny znawca tego tematu przybliżył nam wczesne formy tej muzyki od strony teoretycznej, jak i praktycznej. Dzięki temu zostaliśmy wprowadzeni w nastrój, który zbliżył nas do Boga a przez to zapragnęliśmy stać się lepszymi ludźmi.

Halina Filipiuk

W maju 2017 roku uczestniczyłam w wydarzeniach organizowanych w ramach Festiwalu „Wschodniosłowiańskie dziedzictwo kulturowe Lublina”. Szczególnie zafascynowały mnie wykłady i warsztaty z zakresu fotografii obiektów sakralnych. Zajęcia te miały interesujący przekaz wiedzy i umiejętności. To było wartościowe przeżycie i cenne doświadczenie z uwagi na to, że warsztaty praktyczne odbywały się w cerkwiach lubelskich, które są na co dzień niedostępne dla zwiedzających. Dla mnie ważne było utrwalenie tych miejsc w postaci obrazów fotograficznych. Dziękuję koordynatorom i prowadzącym te zajęcia za stworzenie takiej możliwości dla osób pasjonujących się sztuką fotografii, za wspaniałą atmosferę i przybliżenie dziedzictwa kultury prawosławnej na tle historii naszego miasta. Godne uwagi były również towarzyszące temu przedsięwzięciu koncerty i wystawy. Śpiew liturgiczny, przekazane w słowach i obrazach wartości chrześcijańskie, piękno i mistyka świątyń prawosławnych na długo pozostaną w mojej pamięci

Anna Asyngier-Kozieł

Uczestnicząc w pierwszej edycji festiwalu Wschodniosłowiańskie Dziedzictwo Kulturowe Lublina, zostałam oczarowana występami chórów z Belgradu i Brześcia. Przed drugą edycją zastanawiałam się, czy będzie ona także obfitować w tak wspaniałe doznania artystyczne? Teraz przyznaję, że zostałam zaskoczona w bardzo pozytywny sposób. Koncert galowy w Centrum Kongresowym Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie okazał się muzycznym arcydziełem. Chór Katedry Prawosławnej pw. Przemienienia Pańskiego w Lublinie oraz Męski Chór Kameralny „Cantus Serdicus” z Sofii w Bułgarii w mistrzowski sposób wykonały pieśni wzbudzając ogromny podziw. Zafascynowana poprzednimi edycjami z niecierpliwością czekam na trzecią odsłonę festiwalu.

Aleksandra Filipiuk

Szczególnie wysoko oceniam formułę festiwalu w podziale na przestrzenie: słowo, obraz i śpiew. Mam nadzieję, że ten podział, a także wysoki merytoryczny poziom imprez staną się jego marką, pielęgnowaną w kolejnych latach. Lublin zasługuje na takie formy festiwalowe, które przypominają o jego wielokulturowych korzeniach.

dr Kamen Rikev

Uczestniczyłam w koncercie „Wieczór Kolęd Wschodniosłowiańskich w Lublinie” w styczniu tego roku, który bardzo mi się podobał. Zróżnicowani wykonawcy reprezentowali bardzo wysoki poziom i odmienne podejście do śpiewu cerkiewnego. Po prostu uczta dla duszy, ale i uszu.

Małgorzata Wiercioch

Program zbliżającego się festiwalu jest bardzo ciekawy. Podoba mi się formuła z podziałem na słowo, obraz i muzykę. Biorąc pod uwagę jakość dotychczasowych projektów tych organizatorów, będzie to inspirujące wydarzenie. Na pewno wezmę w nim udział.

Mateusz Zdolny