dzień II – obraz

Festiwal - IV edycjaOBRAZ to leitmotiv drugiego dnia festiwalu 5 września 2020 roku. W sobotę miał miejsce wyjazd autokarowy szlakiem wschodniosłowiańskiej tradycji prawosławnej do Monasteru w Turkowicach. Po drodze zaplanowano zwiedzanie cerkwi prawosławnych w Szczebrzeszynie i Hrubieszowie, połączone z merytorycznymi wykładami.
Temat wiodący drugiego dnia to:

W trosce o tożsamość religijną nowej emigracji zza wschodniej granicy na Lubelszczyźnie. Wgląd duchowo-kulturowy


Zwiedzanie cerkwi prawosławnych

Cerkiew Zaśnięcia Najświętszej Maryi Panny w Hrubieszowie

Cerkiew Zaśnięcia Najświętszej Maryi Panny w Hrubieszowie

Po drodze do i z Turkowic zwiedzano cerkwie prawosławne:

 • Zaśnięcia Bogarodzicy w Szczebrzeszynie
 • Zaśnięcia Najświętszej Maryi Panny w Hrubieszowie

połączone merytorycznymi wykładami:

Szczebrzeszyn

Ks. mgr Korneliusz Wilkiel – Proboszcz Parafii Prawosławnej w Biłgoraju
Cerkiew Zaśnięcia Bogarodzicy w Szczebrzeszynie jako najstarsze zachowane dziedzictwo kulturowe obecności prawosławia na ziemiach Polski
WYSŁUCHAJ WYKŁADU…

Hrubieszów

Ks. mgr Paweł Janiel – Wikariusz Cerkwi Zaśnięcia Najświętszej Marii Panny w Hrubieszowie, opiekun duchowy turkowickiego monasteru
Cerkiew Zaśnięcia Najświętszej Marii Panny w Hrubieszowie jako zaproszenie nowej emigracji z Ukrainy do włączenia się w prawosławne życie liturgiczne w Polsce
WYSŁUCHAJ WYKŁADU…

Turkowice – wizyta w Monasterze Opieki Matki Bożej

Program pobytu w żeńskim monasterze w Turkowicach przedstawia się następująco:

 • Modlitwa przed Turkowicką Ikoną Bogarodzicy
 • Siostra Eufalia (Zołotariew) – Żeński Monaster Opieki Matki Bożej w Turkowicach
  Rola życia monastycznego w Turkowicach w perspektywie misji Cerkwi Prawosławnej
  WYSŁUCHAJ PRELEKCJI..
 • Ks. dr Andrzej Konachowicz – Wikariusz Katedralnej Parafii Prawosławnej Przemienienia Pańskiego w Lublinie, dyrektor Lubelskiego Instytutu Kultury Prawosławnej
  Katechizacja młodzieży ukraińskiej na Lubelszczyźnie. Doświadczenia prawosławnego
  kapłana – warsztat
  WYSŁUCHAJ PRELEKCJI…
 • Obiad monasterski
 • Koncert monodycznych śpiewów prawosławnych – Żeński Chór Monasteru Opieki Matki Bożej.

OBEJRZYJ REPORTAŻ FILMOWY…

O każdym z wykonawców można dowiedzieć się więcej w sekcji WYSTĄPILI…

 


 

A oto trasa wyjazdu