dzień III – śpiew

Festiwal - IV edycjaŚPIEW to motyw przewodni trzeciego dnia festiwalu w niedzielę 19 maja 2019 r. Od godz. 9.00 do 20.00 miały miejsce trzy wydarzenia, które odbyły się w dwóch różnych lokalizacjach. Wydarzenia tego dnia szczególnie podkreślały 450-rocznicę podpisania aktu Unii Lubelskiej i sylwetkę księcia Konstantego Bazylego Ostrogskiego, jej uczestnika w 1569 r. i wielkiego obrońcy Prawosławia. Temat wiodący trzeciego dnia festiwalu to:

Jednocząca moc śpiewu cerkiewnego

A oto porządek festiwalu śpiewu cerkiewnego w niedzielę 19 maja 2019 roku.


Boska Liturgia

Boska Liturgia oraz krótkie nabożeństwo żałobne w intencji księcia Konstantego Bazylego Ostrogskiego – fundatora Katedralnej Cerkwi Lubelskiej Przemienienia Pańskiego, celebrowane przez JE abp Abla – ordynariusza Prawosławnej Diecezji Lubelsko-Chełmskiej, a także abp Jerzego – ordynariusza Prawosławnej Diecezji Wrocławsko-Szczecińskiej i ordynariusza Wojska Polskiego.

Po zakończeniu Boskiej Liturgii przy cerkwi katedralnej nastąpiło odsłonięcie i poświęcenie tablicy pamiątkowej ku czci księcia Konstantego Bazylego Ostrogskiego.


Koncert galowy

Wieczorem o godz. 18.00 w Centrum Kongresowym Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie miał miejsce uroczysty koncert galowy.

Na koncercie galowym wystąpiło czterech renomowanych wykonawców z Litwy, Białorusi, Ukrainy i Polski. Były to następujące chóry:

  • Chór Katedry Prawosławnej Przemienienia Pańskiego w Lublinie pod dyrekcją Andrzeja Boubleja
  • Chór „Swietylen” pod dyrekcją Vadima Maszyna z Wilna (Litwa)
  • Chór Parafii Prawosławnej Wszystkich Świętych Ziemi Wołyńskiej „Wołyńskie Dzwony” pod dyrekcją Marii Fedosiuk-Wisłockiej z Łucka (Ukraina)
  • Chór Duchowieństwa Diecezji Brzeskiej pod dyrekcją ks. Valerego Hrycuka z Brześcia (Białoruś).

Miejsca

Cerkiew Katedralna Przemienienia Pańskiego w Lublinie, ul. Ruska 15


Centrum Kongresowe Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, ul. Akademicka 15