II edycja festiwalu

Plakat II edycji festiwalu w 2017 roku

II edycja festiwalu odbyła się w dniach 19 – 21 maja 2017 r. (piątek – niedziela) w różnych przestrzeniach Lublina, zarówno sakralnej jak i świeckiej, sygnalizując tym samym przenikanie się tradycji duchowej i historycznej, tworzących fundament kulturowy Lublina.

Organizatorzy zaprezentowali wschodniosłowiańskie dziedzictwo kulturowe Lublina z trzech różnych perspektyw: historycznej, fotograficznej, a także muzycznej.

DZIEŃ I – SŁOWO

Poznać prawosławie w Lublinie w XVII wieku

Sympozjum naukowe i koncert cerkiewnego śpiewu bizantyńskiego.
19 maja, piątek, godz. 16.00 – 19.00
Zamek Lubelski, ul. Zamkowa 9
Szczegóły …

DZIEŃ II – OBRAZ

Uchwycić oraz utrwalić piękno sztuki i architektury wschodniosłowiańskiej w Lublinie

Wykłady i warsztaty z zakresu fotografii obiektów sakralnych.
20 maja, sobota, godz. 10.00 -17.00
Centrum Prawosławnej Diecezji Lubelsko-Chełmskiej w Lublinie, ul. Ruska 15
Szczegóły  …

DZIEŃ III – ŚPIEW

Wsłuchać się w wyciszający śpiew wschodniego chrześcijaństwa

Śpiew cerkiewny różnych tradycji w czasie Boskiej Liturgii, warsztaty wokalne różnych rytów śpiewu cerkiewnego, koncert galowy z udziałem chórów z Polski i zagranicy.
21 maja, niedziela,  godz. 9.00 – 20.00
Cerkiew Katedralna p.w. Przemienienia Pańskiego w Lublinie, ul. Ruska 15
Centrum Diecezjalne w Lublinie, ul. Ruska 15
Sala Centrum Kongresowego Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, ul. Akademicka 15
Szczegóły …