dzień II – obraz

OBRAZ to leitmotiv drugiego dnia festiwalu w sobotę 16 czerwca 2018 roku. Wszystkie wydarzenia odbyły się w godzinach 10.00 – 17.00 w Centrum Diecezji Lubelsko-Chełmskiej i na Zamku Lubelskim. Temat wiodący drugiego dnia to:

Freski w kaplicy Trójcy Świętej na Zamku Lubelskim jako inspiracja w praktyce ikonograficznej

Wykłady ikonograficzne

10:00 – 11:30 Pierwsza część zajęć to wykład pt. „Ikonografia Bogurodzicy”, który poprowadził ks. prof. Jerzy Tofiluk, rektor Prawosławnego Seminarium Duchownego w Warszawie. Wykład odbył się w Centrum Diecezjalnym przy ul. Ruskiej 15 w Lublinie.
Kliknij, aby obejrzeć wykład …

12.00 – 13:30 Druga część to zajęcia studyjne pt. „Ikonograficzny kanon świątyni bizantyńskiej i jego konkretyzacja w kaplicy Trójcy Świętej na Zamku Lubelskim”, które poprowadził dr Andrzej Frejlich, kustosz Kaplicy Zamkowej. Zajęcia odbyły w kaplicy Trójcy Świętej na Zamku Lubelskim przy ul. Zamkowej 9 w Lublinie.
Kliknij, aby obejrzeć wykład …

Warsztaty ikonograficzne

14.00 – 17.00 Po zakończeniu wykładów i przerwie na lunch (ok. 13.30 – 14.00) odbyły się zajęcia warsztatowe pt. „Sztuka pisania ikon – warsztaty dobrych praktyk ikonograficznych”, które poprowadzili: Rafał Wojewódzki i Anna Piasecka z Policealnego Studium Ikonograficznego w Bielsku Podlaskim, najstarszej i najbardziej renomowanej tego typu szkoły w Polsce. Zajęcia odbyły się w Centrum Diecezjalnym przy ul. Ruskiej 15 w Lublinie.
Kliknij, aby obejrzeć film z warsztatu …

 


Miejsca

Centrum Diecezji Lubelsko-Chełmskiej w Lublinie, ul. Ruska 15

Zamek Lubelski – Muzeum Lubelskie w Lublinie, ul. Zamkowa 9