Prawosławni i losy emigracji polskiej po II wojnie światowej

Wykład głosi dr Jan Sęk

Ostatnią prezentację w czasie konferencji popularno-naukowej pn. „Autokefaliczne prawosławie w odrodzonej II Rzeczpospolitej”, wygłosił dr Jan Sęk z Filharmonii im. Henryka Wieniawskiego w Lublinie. Dr Sęk opowiedział zebranym o losach prawosławnej emigracji polskiej po II wojnie światowej. Konferencja miała miejsce w prestiżowej sali malarstwa polskiego na Zamku Lubelskim w dniu 15 czerwca 2018 r. Prezentujemy zapis video z prezentacji dr Jana Sęka.