Autokefalia Kościoła Prawosławnego w Polsce

Wykład głosi ks. dr Anatol Szymaniuk

Trzeci wykład w ramach konferencji popularno-naukowej pn. „Autokefaliczne prawosławie w odrodzonej II Rzeczpospolitej”, wygłosił ks. dr Anatol Szymaniuk z Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie, który dokładnie przedstawił proces uzyskania autokefalii przez Kościół Prawosławny w Polsce w czasach II Rzeczpospolitej. Konferencja miała miejsce w prestiżowej sali malarstwa polskiego na Zamku Lubelskim w dniu 15 czerwca 2018 r. Prezentujemy nagranie audio z prezentacji ks. dr Anatola Szymaniuka.