Odrodzone państwo polskie wobec Cerkwi Prawosławnej

Pierwszy z czterech wykładów w ramach konferencji popularno-naukowej pn. „Autokefaliczne prawosławie w odrodzonej II Rzeczpospolitej”, wygłosił prof. dr hab. Stefan Dudra z Uniwersytetu Zielonogórskiego. Tytuł wystąpienia profesora to „Odrodzone państwo polskie wobec Cerkwi Prawosławnej”. Konferencja miała miejsce w prestiżowej sali malarstwa polskiego na Zamku Lubelskim w dniu 15 czerwca 2018 r. Poniżej prezentujemy zapis filmowy tego ciekawego wykładu.