Sylwetka generała brygady Wojska Polskiego arcybiskupa Sawy Sowietowa – duszpasterza i żołnierza

Wykład głosi dr hab. Jerzy Grzybowski

Drugi wykład w ramach konferencji popularno-naukowej pn. „Autokefaliczne prawosławie w odrodzonej II Rzeczpospolitej”, wygłosił dr hab. Jerzy Grzybowski z Uniwersytetu Warszawskiego, który przybliżył zebranym sylwetkę głównego bohatera III edycji festiwalu abp gen. bryg. Sawy Sowietowa, biskupa lubelskiego w latach 1932-1937. Konferencja miała miejsce w prestiżowej sali malarstwa polskiego na Zamku Lubelskim w dniu 15 czerwca 2018 r. Prezentujemy nagranie audio i slajdy z wykładu dr hab. Jerzego Grzybowskiego.

Nagranie audio

Slajdy z wykładu