Chór „Chołmszczyna”

Chór "Chołmszczyna" na koncercie galowym III edycji festiwalu

Trzecim wykonawcą koncertu galowego III edycji festiwalu „Wschodniosłowiańskie dziedzictwo kulturowe Lublina” był Chór „Chołmszczyna” Chełmskiego Centrum Kultury Prawosławnej pod dyrekcją matuszki Elżbiety Weremiejewicz. Chór wykonał prawosławne pieśni liturgiczne i paraliturgiczne.  Koncert, który odbył się w niedzielę 17 czerwca 2018 r. w Filharmonii im. Henryka Wieniawskiego w Lublinie, był zwieńczeniem trzydniowego festiwalu, który posiada już swoją renomę wśród mieszkańców Lublina. Prezentujemy zapis video z ciekawego występu chóru „Chołmszczyna”.