Reprezentacyjny Zespół Artystyczny Wojska Polskiego

Reprezentacyjny Zespół Artystyczny Wojska Polskiego na koncercie galowym III edycji festiwalu

Zwieńczeniem koncertu galowego III edycji festiwalu „Wschodniosłowiańskie dziedzictwo kulturowe Lublina” był koncert Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego Wojska Polskiego. Kilkudziesięcioosobowy zespół przedstawił godzinny program, w czasie którego zaprezentował  repertuar polskich pieśni patriotycznych z różnych okresów, za co został nagrodzony owacją na stojąco. Koncert, który odbył się w niedzielę 17 czerwca 2018 r. w Filharmonii im. Henryka Wieniawskiego w Lublinie, był zwieńczeniem trzydniowego festiwalu, który posiada już swoją renomę wśród mieszkańców Lublina. Prezentujemy zapis video z patriotycznego koncertu Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego Wojska Polskiego.