Męski Zespół Muzyki Cerkiewnej „Katapetasma” z Warszawy

Męski Zespół Muzyki Cerkiewnej „Katapetasma” z Warszawy

Męski Zespół Muzyki Cerkiewnej „Katapetasma” z Warszawy