JE Abel opowiada o Prawosławiu

Prawosławie

Władyka Abel w tym krótkim obrazie opowiada o Prawosławiu. Oto słowa początkowe z filmu: Prawosławie niesie przez siebie nieskazitelną naukę pierwszych wieków chrześcijaństwa. Nauka dogmatyczna Kościoła Prawosławnego formowała się na pierwszych siedmiu soborach powszechnych. I nie zważając na okoliczności historyczne, na te wielkie doświadczenia ten potencjał wiary jest przekazywany dzisiejszemu naszemu społeczeństwu. Ojciec kościoła, teolog wielki ksiądz Bułgakow jednoznacznie mówi – gdyby świat znał Prawosławie, cały świat by się stała prawosławny. I to jest potencjał naszej wiary, który musimy w swojej skarbnicy przechować i przekazać dla młodych pokoleń…