Cerkiew prawosławna w Rzeczpospolitej w XVI i XVII wieku

Prof. dr hab. Antoni Mironowicz

W ramach festiwalowej konferencji popularno-naukowej II edycji festiwalu pt. „Poznać prawosławie w Lublinie w XVII wieku” pierwszy wykład pt. „Cerkiew prawosławna w Rzeczpospolitej w XVI i XVII wieku” wygłosił prof. dr hab. Antoni Mironowicz, historyk z Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej i Uniwersytetu w Białymstoku. Konferencja odbyła się w sali Malarstwa Polskiego na Zamku Lubelskim w Lublinie w dniu 19 maja 2017 roku. Prezentujemy zapis audio tego wystąpienia.