konferencje

Konferencje naukowe

Międzynarodowa Konferencja Naukowa z cyklu Cyryl i Metody w języku i kulturze Słowian – maj 2016

XII Międzynarodowa Konferencja Naukowa z cyklu
Cyryl i Metody w języku i kulturze Słowian

12-13 maja 2016 roku

ORGANIZATORZY

 • Zakład Językoznawstwa Słowiańskiego Instytut Filologii Słowiańskiej Wydział Humanistyczny Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Prawosławna Diecezja Lubelsko-Chełmska
 • Lubelski Instytut Kultury Prawosławnej
 • Bractwo Prawosławne świętych Cyryla i Metodego – Koło Terenowe w Lublinie

Konferencja szkoleniowa dla członków instytucji kultury prawosławnej

13 lutego 2016 roku

ORGANIZATORZY

 • Prawosławna Diecezja Lubelsko-Chełmska
 • Lubelski Instytut Kultury Prawosławnej
 • Fundacja Dialog Narodów

Jubileusz 25-lecia nauczania religii prawosławnej w szkole

12 października 2015 roku

ORGANIZATORZY

 • Prawosławna Diecezja Lubelsko-Chełmska
 • Lubelskie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli
 • Wizytator Religii Prawosławnej Diecezji Lubelsko-Chełmskiej
 • Lubelski Instytut Kultury Prawosławnej