instytut

Ks. dr Andrzej KonachowiczLubelski Instytut Kultury Prawosławnej został powołany do życia 16 września 2013 roku. Od początku jego powstania dyrektorem jest ks. dr Andrzej Konachowicz. LIKP ma na celu krzewienie i umacnianie świadomości wyznawców Kościoła Prawosławnego, a także przybliżanie i pokazywanie bogactwa i dziedzictwa wielowiekowej kultury prawosławnej na tych terenach, kształcenie, szkolenie i edukację w najprzeróżniejszych dziedzinach takich jak: religijnej, kulturalnej oraz z zakresu historii. Ważnym wymiarem działalności instytutu jest prezentacja kultury wschodniochrześcijańskiej w szerszym kontekście społecznym.

Instytut swoją misję i cele realizuje między innymi poprzez następujące działania:

  • zajęcia edukacyjne z dziećmi i młodzieżą
  • koncerty muzyki cerkiewnej i kolęd
  • festiwale kultury wschodniosłowiańskiej
  • wystawy fotograficzne
  • konferencje naukowe
  • wydawnictwa popularno-naukowe.