wystąpili

W czasie tegorocznej już V edycji festiwalu „Wschodniosłowiańskie dziedzictwo kulturowe Lublina”, która odbyła się w dniach 4 – 6 września 2020 roku, gościliśmy znakomitych naukowców, artystów oraz osoby duchowne.


Wykładowcy I dnia festiwalu na międzynarodowej konferencji popularno-naukowej:

Jego Ekscelencja Arcybiskup Abel

Prawosławny Arcybiskup Lubelski i Chełmski

JE Arcybiskup Abel

Jego Ekscelencja Najprzewielebniejszy Abel (Andrzej Popławski) urodził się 8 kwietnia 1958 roku w Narwi. 25 marca 1989 roku przyjął chirotonię biskupią i objął funkcję ordynariusza restytuowanej Prawosławnej Diecezji Lubelsko-Chełmskiej. W 2001 roku otrzymał godność arcybiskupa. Jako biskup ordynariusz diecezji lubelsko-chełmskiej doprowadził do podwojenia liczby czynnych na jej terytorium cerkwi prawosławnych oraz do założenia dwóch nowych monasterów: żeńskiego w Turkowicach oraz męskiego w Kostomłotach. Reprezentował Polski Autokefaliczny Kościół Prawosławny w czasie oficjalnych wizyt i konferencji zagranicznych – m. in. na uroczystościach kanonizacji metropolity Piotra (Mohyły) w 2002 roku, na VIII Międzynarodowym Rosyjskim Soborze w 2004 roku, na intronizacji patriarchy serbskiego Ireneusza w 2010 roku. Cztery lata temu był członkiem delegacji Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego na Święty i Wielki Sobór Kościoła Prawosławnego.

Very Rev. Dr. Josiah Trenham

Saint Katherine College, San Marcos, California, USA

Father Josiah Trenham

Ks. Josiah Trenham został wyświęcony na kapłana prawosławnego w 1993 roku, a od 1998 roku jest proboszczem Parafii Prawosławnej św. Andrzeja w Riverside, Ca. Ojciec Josiah posiada tytuł doktora nauk humanistycznych z teologii Uniwersytetu w Durham w Anglii, gdzie od 2004 roku wykładał teologię i historię. Opublikował liczne artykuły oraz dwie książki i często wykłada na wiele tematów teologicznych. Jest założycielem i dyrektorem Patristic Nectar Publications. Na swoim audio podcaście The Arena oraz kanale YouTube Patristic Nectar Films opublikował ponad 700 kazań.

Ojciec Josiah i prezbitera Catherine mają dziesięcioro dzieci.

Very Rev. Prof. Arkadiusz Mironko

Indiana University East, School of Business and Economics, Richmond Indiana, USA

Father Arkadiusz Mironko

Ks. Arkadiusz Mironko jest kapłanem Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego w Ameryce (OCA). Ojciec pochodzi z Polski, gdzie ukończył Prawosławne Seminarium Duchownego w Warszawie oraz w Jabłecznej, a także studia na Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie. Doktorat uzyskał na Rutgers University w USA. Ks. Arkadiusz Mironko zajmował stanowiska akademickie w Rotterdam School of Management Erasmus University w Holandii, University of California Riverside, Rutgers University, a także w Indiana University East, gdziepracuje obecnie. Wykładał na uniwersytetach w wielu krajach na pięciu kontynentach. Jest autorem publikacji dotyczących zarządzania międzynarodowego i teologii. Ks. Arkadiusz służył w parafiach, w tym także misyjnych, w Kalifornii i New Jersey.

Ks. prof. dr hab. Andrzej Pietrzak SVD

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Katedra Religiologii i Misjologii

Prof. dr hab. Andrzej Pietrzak

Profesor KUL JPII. kierownik Katedry Religiologii i Misjologii KUL, teolog i latynoamerykanista, duchowny Zgromadzenia Słowa Bożego. Studiował w: Instytucie św. Pawła w São Paulo (Brazylia), Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II, Uniwersytecie Gregoriańskim w Rzymie (Włochy). Pracował jako misjonarz w favelach w Sao Paulo i ubogich regionach Brazylii, wśród imigrantów w Madrycie (Hiszpania). Wykładał w Wyższym Seminarium Misyjnym werbistów w Pieniężnie, w Divine Word College (Epworth, USA). Zainteresowania: misjologia, teologia-ubóstwo, teologia latynoamerykańska, religia-środowisko-zrównoważonych rozwój, kultura nadchodząca.

Jest członkiem Asociación de Historiadores Latinoamericanistas Europeos, Stowarzyszenia Teologów Fundamentalnych w Polsce, Towarzystwa Naukowego KUL, Polskiego Towarzystwa Studiów Latynoamerykanistycznych.

Autor ponad 40 artykułów naukowych. Opublikował m.in. książki: Opcja na rzecz ubogich znakiem wiarygodności Kościoła (Pieniężno 2002), Povo de Deus segundo Leonardo Boff (Lublin 2010), Teologia da inculturação segundo Michael Amaladoss e Mário de França Miranda (Lublin 2010), Modele ewangelizacji kultur i inkulturacji wiara (Lublin 2019). Jest współredaktorem m.in. pozycji 50 lat Domu Słowa Bożego w Lublinie (1958-2008) (z A. Kościem, H. Zimoniem, Lublin 2008), Rok wiary – rok odnowy (z K. Kauchą, W. Rebetą, Lublin 2013). Ponadto napisał 5 haseł do Encyklopedii katolickiej.

Prof. dr hab. Krzysztof Leśniewski

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Prof. dr hab. Krzysztof Leśniewski

Polski teolog specjalizujący się w teologii ekumenicznej i teologii prawosławnej, profesor nauk teologicznych, profesor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Krzysztof Leśniewski urodził się 10 kwietnia 1960 w Łodzi. W 1987 ukończył magisterskie studia teologiczne na Wydziale Teologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II (KUL). W latach 1989-1991 odbył studia podyplomowe w St. Vladimir’s Orthodox Theological Seminary w Creswood (stan Nowy York), zakończone uzyskaniem tytułu Master of Theology. W 1995 roku na podstawie rozprawy pt. Ekumenizm w czasie według Georges’a Florovsky’ego napisanej pod kierunkiem ks. prof. Wacława Hryniewicza uzyskał stopień doktora nauk teologicznych. W 2007 roku na podstawie dorobku naukowego i rozprawy pt. „Nie potrzebują lekarza zdrowi…”. Hezychastyczna metoda uzdrawiania człowieka otrzymał na tym samym Wydziale stopień doktora habilitowanego nauk teologicznych. 9 lipca 2018 roku prezydent Andrzej Duda nadał mu tytuł profesora nauk teologicznych. W 2019 został członkiem Rady Naukowej czasopisma „Studia i Dokumenty Ekumeniczne”. Prof. Krzysztof Leśniewski jest autorem i redaktorem wielu książek i artykułów o tematyce teologicznej.

Wieczorem z koncertem pieśni cerkiewnych wystąpi

Kameralny Chór Męski Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie

pod dyrekcją Włodzimierza Wołosiuka

Kameralny Chór Męski ChAT w Warszawie

Chór istnieje od czasu powołania w 1954 roku tej ekumenicznej Uczelni. Zadaniem zespołu jest oprawa muzyczna wydarzeń związanych z życiem Uczelni – inauguracją roku akademickiego, uroczystościami nadawania tytułu honoris causa, ważnych spotkań władz akademii oraz śpiewanie nabożeństw w kaplicy akademickiej. Chór wielokrotnie koncertował zarówno w kraju, jak za granicą m. in. w Finlandii, w Niemczech, na Ukrainie. Dyrygentami chóru od początku jego działalności byli wybitni nauczyciele sekcji teologii prawosławnej m.in. Piotr Domańczuk, ks. dr Mikołaj Lenczewski. Od 1990 roku chórem dyryguje pracownik sekcji prawosławnej teologii praktycznej prof. dr hab. Włodzimierz Wołosiuk. Z zespołem współpracują soliści: Łukasz Hajduczenia, Jan Kierdelewicz, Bogdan Kuźmiuk, Adam Tomaszewski, Krzysztof Bobrzecki i Jakub Grabowski.


Wykładowcy II dnia festiwalu

Ks. mgr Korneliusz Wilkiel

Proboszcz Parafii Prawosławnej w Biłgoraju

Ks. Korneliusz Wilkiel

Urodził się 19 sierpnia 1991 roku w Białymstoku. W 2010 roku rozpoczął naukę w Prawosławnym Seminarium Duchownym w Warszawie, które ukończył w 2013 roku. W 2014 roku wstąpił w związek małżeński z Sylwią Joanną Cimoch. Święcenia diakońskie otrzymał 14 września 2014 roku w katedrze w Lublinie, a kapłańskie 21 września 2014 roku w cerkwi św. św. Cyryla i Metodego w Białej Podlaskiej  z rąk arcybiskupa lubelskiego i chełmskiego Abla. . Od 23 września 2014 roku jest proboszczem parafii p.w. św. Jerzego w Biłgoraju. W 2016 r. ukończył Chrześcijańską Akademię Teologiczną w Warszawie. Aktualnie jest doktorantem na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II.

Siostra Eufalia (Zołotariew)

Żeński Monaster Opieki Matki Bożej w Turkowicach

Siostra Eufalia

Siostra Eufalia (Elżbieta Zołotarjew) w tym roku obchodzi 24 rocznicę wstąpienia do stanu zakonnego. Elżbieta Zołotarjew urodziła się we Wrocławiu. Ukończyła Warszawską Akademię Muzyczną na wydziale skrzypiec. Jest laureatką wielu krajowych i zagranicznych konkursów skrzypcowych. Współpracowała z orkiestrą Philharmonie der Nationen pod dyr. Justusa Franza. W roku 1996 zakończyła karierą skrzypcową i wstąpiła na monasteru. Od roku 2008 tworzy wspólnotę sióstr w Turkowicach m. in. prowadząc monasterski chór, który kultywuje tradycyjny cerkiewny śpiew bizantyński. Chór wydał do tej pory cztery płyty CD ze swoim pięknym śpiewem i kazaniami.

 

Ks. dr Andrzej Konachowicz

Wikariusz Katedralnej Parafii Prawosławnej Przemienienia Pańskiego w Lublinie, dyrektor Lubelskiego Instytutu Kultury Prawosławnej

Ks. dr Andrzej Konachowicz

Ks. dr Andrzej Konachowicz urodził się we Wrocławiu w rodzinie duchownego. Ukończył Prawosławne Seminarium Duchowne w Warszawie w 2008 roku i Chrześcijańską Akademię Teologiczną w Warszawie w roku 2010. Odbył również Studia Podyplomowe na Wydziale Filozofii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II (2010) oraz Studia Podyplomowe w zakresie Socjoterapii i profilaktyki społecznej dzieci i młodzieży w Wyższej Szkole Nauk Społecznych w Lublinie (2014). W 2016 roku uzyskał doktorat na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Ks. Andrzej od 2010 r. jest wikariuszem w Parafii Katedralnej w Lublinie oraz referentem w Kancelarii Prawosławnej Diecezji Lubelsko-Chełmskiej. Od 2012 r. jest zatrudniony jako katecheta w Zespole Szkół Ekonomicznych im A. i J. Vetterów w Lublinie oraz jako katecheta i nauczyciel języka ukraińskiego dla wychowanków SOS Wioski Dziecięcej w Kraśniku. Obecnie pełni funkcje: duszpasterza akademickiego, opiekuna duchowego Bractwa Młodzieży Prawosławnej przy Parafii Katedralnej Przemienienia Pańskiego w Lublinie, duszpasterza-kapelana Prawosławnego Duszpasterstwa przy SOS Wiosce Dziecięcej w Kraśniku, dyrektora Lubelskiego Instytutu Kultury Prawosławnej oraz Wizytatora Religii Prawosławnej Diecezji Lubelsko-Chełmskiej.

Ks. mgr Paweł Janiel

Wikariusz Cerkwi Zaśnięcia Najświętszej Marii Panny w Hrubieszowie, kapelan Monasteru Opieki Matki Bożej w Turkowicach

Ks Paweł Janiel

Ojciec Paweł Janiel urodził się w 1979 roku. Ukończył I Liceum Ogólnokształcącego im. Juliusza Słowackiego w Przemyślu. Studia teologiczne odbył na Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie, broniąc w 2003 roku pracę magisterską u JE Sawy metropolity Warszawskiego i całej Polski. Święcenia diakońskie, a następnie kapłańskie otrzymał w 2007 roku z rąk JE Abla, ordynariusza Prawosławnej Diecezji Lubelsko-Chełmskiej. Od 2012 roku Ojciec Paweł jest wikariuszem Parafii Prawosławnej Zaśnięcia Najświętszej Marii Panny w Hrubieszowie, a także kapelanem Monasteru Opieki Matki Bożej w Turkowicach.

 


Wykonawcy III dnia festiwalu

Chór Dziecięco-Młodzieżowy Prawosławnej Katedry Przemienienia Pańskiego w Lublinie

pod dyrekcją Pauliny Wojtal

Chór Dziecięco-Młodzieżowy Prawosławnej Katedry Przemienienia Pańskiego w Lublinie

Chór Dziecięco-Młodzieżowy Parafii Prawosławnej Przemienienia Pańskiego w Lublinie został założony we wrześniu 2017 roku z inicjatywy jego Ekscelencji Arcybiskupa Abla. Od początku istnienia chórem dyryguje Paulina Wojtal. Tworzą go dzieci lubelskich przedszkoli oraz uczniowie szkół podstawowych i liceów, łącznie około 16 osób. Większość utworów wykonuje na dwa głosy. Głównym celem chóru jest śpiew podczas nabożeństw. Chórzyści w 2018 i 2019 roku wystąpili na Wieczorze Kolęd Wschodniosłowiańskich w Lublinie, mieli zaszczyt zaśpiewać w czasie prezentacji albumu upamiętniającego XXX- lecie Prawosławnej Diecezji Lubelsko-Chełmskiej oraz na koncercie dyplomowym dyrygentki. W listopadzie 2019 roku po raz pierwszy chór wystąpił poza granicami Lublina na Międzynarodowym Przeglądzie Pieśni Religijnej i Paraliturgicznej w Siemiatyczach.

Chór Prawosławnej Katedry Przemienienia Pańskiego w Lublinie

pod dyrekcją Andrzeja Boubleja

Chór Katedry Prawosławnej Przemienienia Pańskiego w Lublinie

Chór Katedry Prawosławnej Przemienienia Pańskiego w Lublinie jest chórem parafialnym, którego działalność skupia się głównie na zapewnieniu oprawy muzycznej nabożeństw. Lubelska świątynia konsekrowana w 1633 r. od marca 1989 r. jest Katedrą biskupa lubelskiego i chełmskiego. Chór często opuszcza mury cerkiewne, aby w Polsce i poza jej granicami prezentować kulturę muzyczną Kościoła Wschodniego, zwłaszcza prawosławnych tradycji wokalnych Południowego Podlasia i Chełmszczyzny. Zespół wziął udział w wielu festiwalach i koncertach muzyki sakralnej w Polsce, m.in. Warszawie, Białymstoku, Łodzi, Lublinie, Zamościu, Radomiu, Puławach, Tomaszowie Lubelskim, Chełmie, Jastrzębiu Zdrój, Białej Podlaskiej, Kaliszu, Sandomierzu, Piotrkowie Trybunalskim i Włodawie oraz za granicą: Kowel i Krzemieniec (Ukraina), Lloret de Mar i Barcelona (Hiszpania), Balingen i Stuttgart (Niemcy) i Bruksela (Belgia). Repertuar lubelskiego chóru to pieśni liturgiczne i paraliturgiczne różnych tradycji Prawosławia. Psalmy, pieśni sakralne i hymny od wieku XVII do twórców współczesnych, kompozycje i aranżacje, melodie jedno- i wielogłosowe z szerokiej gamy cyklu liturgicznego Cerkwi Prawosławnej.

Dyrygentem chóru jest lektor Andrzej Boublej. Absolwent Prawosławnego Seminarium Duchownego i Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej z chórami cerkiewnymi pracuje od 1980 r. Prowadził chóry w Bielsku Podlaskim, Warszawie, Sztokholmie (Szwecja) i Cleveland (Stany Zjednoczone). Od 2002 r. jest dyrygentem Chóry Katedry pw. Przemienienia Pańskiego w Lublinie.

Chór Katedry Prawosławnej św. Mikołaja w Białymstoku

pod dyrekcją protodiakona Aleksandra Łysynkiewicza

Chór Katedry Prawosławnej św. Mikołaja w Białymstoku

Wraz z wybudowaniem cerkwi św. Mikołaja w Białymstoku w roku 1846 rozpoczął swą historię chór tej świątyni. Początkowo jako parafialny, a od roku 1951 po utworzeniu Prawosławnej Diecezji Białostocko-Gdańskiej stał się chórem katedralnym. W tym okresie z zespołem pracowało wielu znanych dyrygentów: m.in. ks. Piotr Gutkiewicz w latach (1907 – 1914, 1922 – 1945) – o którego kompozycje chór obecnie poszerza regularnie swój repertuar. W latach 1946-1969 p. Piotr Domańczuk – wykładowca śpiewu cerkiewnego w Prawosławnym Seminarium Duchownym w Warszawie. Od 1970 do 1995 roku chór prowadził ks. Jerzy Mackiewicz, a w latach 1995 – 2008 ks. protodiakon Bazyli Dubec. Od roku 2008 z zespołem pracuje ks. protodiakon Aleksander Łysynkiewicz. Członkami zespołu są w większości amatorzy, pasjonaci muzyki cerkiewnej – studenci oraz osoby pracujące. Chór na co dzień śpiewa podczas nabożeństw w Prawosławnej Katedrze św. Mikołaja w Białymstoku, bierze również udział w Wieczorach Kolęd Prawosławnych w „Operze i Filharmonii Podlaskiej”, Białostockich Dniach Muzyki Cerkiewnej oraz w innych koncertach okolicznościowych.

Męski Zespół Muzyki Cerkiewnej „Katapetasma” z Warszawy

pod dyrekcją Łukasza Hajduczeni

Męski Zespół Muzyki Cerkiewnej „Katapetasma”

Męski zespół muzyki cerkiewnej „Katapetasma” obrał swoją nazwę od greckiego terminu określającego zasłonę oddzielającą ołtarzową część świątyni od pozostałych części. Liturgiczna rola zasłony polega na udostępnianiu najbardziej tajemniczego i świętego miejsca w centralnych momentach nabożeństw. Zespół „Katapetasma” analogicznie istnieje po to, aby odkrywać esencję piękna zawartego na przestrzeni całej historii muzyki cerkiewnej. Szczególnie ważny repertuar w działalności zespołu to utwory których konstrukcja muzyczna pochodzi z najstarszych tradycji śpiewu cerkiewnego takich jak bizantyjska, staroruska czy gruzińska. Tradycje te stanowią wyznacznik muzycznego stylu wschodniej liturgii, na przestrzeni wszystkich epok sztuki zaistniałych w prawosławiu, czego dowodem są melodie monasterskie Rusi istniejące zarówno w monodycznych jak i harmonicznych formach, które to zespół uznaje za bazę wyjściową programów koncertowych i liturgicznych. Ponadto kluczowym zadaniem zespołu jest poszukiwanie i odtworzenie prawosławnej tradycji nabożeństw w dawnej Rzeczpospolitej. Członkowie chóru, to aktywni uczestnicy liturgii, psalmiści, dyrygenci i teolodzy, którzy działalność koncertową traktują jako przedłużenie muzycznego doświadczenia liturgii. Zespół występował wielokrotnie w kraju i za granicą. Kierownikiem i inicjatorem „Katapetasmy” jest Łukasz Hajduczenia.