Śpiewy Monasteru w Turkowicach

Siostra Eufalia z Monasteru w Turkowicach

Restytucja Żeńskiego Monasteru Opieki Matki Bożej w Turkowicach miało miejsce w 2008 roku. Życie monastyczne w reaktywowanym klasztorze opiera się na tych samych regułach, jakie obowiązywały w monasterze założonym w 1903 roku. Wtedy w Turkowicach powstała bowiem filia monasteru św. Antoniego Radecznicy. Dzisiaj turkowicką wspólnotę zakonną tworzy 10 sióstr, a przełożoną monasteru jest Ihumienia Elżbieta (Krawczuk). Mniszki zajmują się przede wszystkim pracą i modlitwą, której wyrazem są również pisane przez nie ikony. Prowadzą szeroką działalność wydawniczą. Opracowały m.in. żywot św. Paraskiewy Turkowickiej i kilka innych publikacji książkowych. Wydały płyty z kazaniami św. Mikołaja Serbskiego, z kolędami, Aktyst ku czci Trukowickiej Ikony Bogarodzicy, a także Bogogłasnik – Pomiłuj mia Boże. Z próbką tych wydawnictw muzycznych można zapoznać się poniżej.

Akatyst przed Turkowicką Ikoną Matki Bożej

„Bogogłasnik – Pomiłuj mia Boże”

Boże Narodzenie w kolędach Monasteru w Turkowicach