Cerkiew Zaśnięcia NMP w Hrubieszowie jako zaproszenie nowej emigracji z Ukrainy do włączenia się w prawosławne życie liturgiczne w Polsce

Ojciec Paweł Janiel

Drugiego dnia festiwalu uczestnicy odwiedzili również unikalną cerkiew w Hrubieszowie, gdzie mieli również możliwość wysłuchania wykład ks. Pawła Janiela pt. „Cerkiew Zaśnięcia Najświętszej Marii Panny w Hrubieszowie jako zaproszenie nowej emigracji z Ukrainy do włączenia się w prawosławne życie liturgiczne w Polsce”.

Wyzwania i możliwości zbawienia prawosławnych chrześcijan we współczesnym podlegającym przemianom świecie

Fr Arkadiusz Mironko

Prezentujemy kolejny wykład pt. „Wyzwania i możliwości zbawienia prawosławnych chrześcijan we współczesnym podlegającym przemianom świecie”, który wygłosił Ojciec Arkadiusz Mironko, prawosławny duchowny z USA, w czasie konferencji popularno-naukowej pt. „Nowa emigracja zza wschodniej granicy w Lublinie jako wyzwanie religijne i kulturowe”.

JE Abel – wykład wprowadzający

Wykład wprowadzający Władyki Abla

Prezentujemy wykład wprowadzający, który JE Abel – Arcybiskup Lubelski i Chełmski wygłosił na otwarciu konferencji popularno-naukowej pt. „Nowa emigracja zza wschodniej granicy w Lublinie jako wyzwanie religijne i kulturowe”.

Koncert galowy online

V WDKL - transmisja on line koncertu

Zapraszamy do oglądania i słuchania online niedzielnego koncertu galowego, wieńczącego V edycję naszego festiwalu, na którym wystąpiło trzech znakomitych wykonawców chóralnej muzyki cerkiewnej.