IV edycja festiwalu

Wschodniosłowiańskie dziedzictwo kulturowe Lublina - poster

IV edycja festiwalu „Wschodniosłowiańskie dziedzictwo kulturowe Lublina” odbyła się w dniach 17 – 19 maja 2019 r. (piątek – niedziela) w różnych przestrzeniach, zarówno sakralnej jak i świeckiej, sygnalizując tym samym przenikanie się tradycji duchowej i historycznej, tworzących fundament kulturowy Lublina.

Intencją organizatorów jak co roku było zaprezentowanie wschodniosłowiańskiego dziedzictwa kulturowego Lublina z trzech różnych perspektyw: historycznej, ikonograficznej, a także muzycznej.


DZIEŃ I – SŁOWO

Unia Lubelska (1569) w świetle ówczesnych wydarzeń politycznych i religijnych

Sympozjum popularno-naukowe
17 maja, piątek, godz. 16.00 – 18.00
Sala Kolumnowa Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie, ul. Spokojna 4

Koncert cerkiewnego śpiewu staroruskiego
17 maja, piątek, godz. 19.00 – 20.00
Katedra Prawosławna Przemienienia Pańskiego w Lublinie, ul. Ruska 15

Szczegóły …


DZIEŃ II – OBRAZ

Spojrzenie w przeszłość Prawosławnej Diecezji Lubelsko-Chełmskiej

Wyjazd autokarowy szlakiem wschodniosłowiańskiej tradycji prawosławnej do Monasteru Opieki Matki Bożej w Turkowicach, gdzie zaprezentowano bogaty program m. in. związany z duchowym wymiarem pisania ikon.
Po drodze zwiedzano cerkwie prawosławne w Zamościu, Szczebrzeszynie, Hrubieszowie i Chełmie.
18 maja, sobota, godz. 09.00 -19.00
Monaster Opieki Matki Bożej w Turkowicach
Szczegóły …


DZIEŃ III – ŚPIEW

Jednocząca moc śpiewu cerkiewnego

Śpiew cerkiewny różnych tradycji w czasie Boskiej Liturgii, odsłonięcie i poświęcenie tablicy pamiątkowej ku czci księcia Konstantego Bazylego Ostrogskiego, koncert galowy.
19 maja, niedziela, godz. 9.00 – 20.00
Cerkiew Katedralna p.w. Przemienienia Pańskiego w Lublinie, ul. Ruska 15
Centrum Diecezjalne w Lublinie, ul. Ruska 15
Centrum Kongresowe Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, ul. Akademicka 15
Szczegóły …


Wkrótce w naszym serwisie zamieścimy bogatą relację z tegorocznej IV edycji festiwalu. Zapraszamy do zapoznania się z tymi bogatymi materiałami.