I edycja festiwalu

Pocztówka festiwalu "Wschodniosłowiańskie Dziedzictwo Kulturowe Lublina"

I edycja festiwalu odbyła się w dniach 20 – 22 maja 2016 r. (piątek – niedziela) w różnych przestrzeniach Lublina, zarówno sakralnej jak i świeckiej, sygnalizując tym samym przenikanie się tradycji duchowej i historycznej, tworzących fundament kulturowy Lublina.

Organizatorzy zaprezentowali wschodniosłowiańskie dziedzictwo kulturowe Lublina z trzech różnych perspektyw: historycznej i teologicznej, ikonograficznej, a także muzycznej.

DZIEŃ I – SŁOWO

Kulturowa tożsamość Lublina. Spotkanie Wschodu i Zachodu

Konferencja naukowa i koncert cerkiewnego śpiewu bizantyńskiego.
20 maja, piątek, godz. 16.00 – 19.00
Zamek Lubelski, ul. Zamkowa 9
Szczegóły …

DZIEŃ II – OBRAZ

Ikona – okno wieczności otwarte na teraźniejszość

Finał konkursu plastycznego dla młodzieży oraz wykład i warsztaty ikonograficzne.
21 maja, sobota, godz. 10.00 -16.00
Centrum Prawosławnej Diecezji Lubelsko-Chełmskiej w Lublinie, ul. Ruska 15
Szczegóły  …

DZIEŃ III – ŚPIEW

Śpiew cerkiewny – duchowy zachwyt nad niestworzonym pięknem

Śpiewy cerkiewne bizantyńskie i współczesne w czasie Boskiej Liturgii, warsztaty wokalne różnych rytów śpiewu cerkiewnego, koncert galowy z udziałem chórów zagranicznych.
22 maja, niedziela,  godz. 9.00 – 20.00
Cerkiew Katedralna p.w. Przemienienia Pańskiego w Lublinie, ul. Ruska 15
Centrum Diecezjalne w Lublinie, ul. Ruska 15
Sala Centrum Kongresowego Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, ul. Jaczewskiego 4
Szczegóły …