diecezja

JE Arcybiskup AbelPrawosławna Diecezja Lubelsko-Chełmska jest jedną z siedmiu diecezji Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego. Została restytuowana postanowieniem Soboru Biskupów PAKP z dnia 25 marca 1989 r.  Diecezja jest bezpośrednią kontynuatorką tradycji powstałej w XIII w. prawosławnej diecezji chełmskiej, jednej z najstarszych diecezji metropolii kijowskiej. Ordynariuszem diecezji od 1989 r. jest Jego Ekscelencja Najprzewielebniejszy Abel, Prawosławny Arcybiskup Lubelski i Chełmski. Centrum diecezjalne oraz siedziba arcybiskupa mieści się w Lublinie. Główną świątynią diecezji jest XVII-wieczna lubelska cerkiew katedralna pw. Przemienienia Pańskiego, będąca jedną z najstarszą w Polsce świątyń prawosławnych. Drugą świątynią katedralną jest chełmska cerkiew św. apostoła i ewangelisty Jana Teologa, w której kontynuowany jest kult Chełmskiej ikony Bogurodzicy oraz znajdują się relikwie św. Męczenników Chełmskich i Podlaskich.

Diecezja obejmuje obszar województwa lubelskiego oraz część mazowieckiego, podkarpackiego i świętokrzyskiego. Obecnie dzieli się na 5 dekanatów: bialski, chełmski, lubelski, terespolski i zamojski. Posiada ponad 30 parafii, kilka filii, ponad 50 świątyń, blisko 270 cmentarzy, a także monaster żeński w Turkowicach oraz męski dom zakonny w Kostomłotach. Służbę duszpasterską w diecezji pełni ponad 30 księży.

Na terenie diecezji działa pięć centrów kultury prawosławnej (Lublin, Chełm, Terespol, Biała Podlaska i Siedlce), aktywnie działa Bractwo Młodzieży Prawosławnej Diecezji Lubelsko-Chełmskiej oraz koło terenowe w Lublinie Bractwa św. św. Cyryla i Metodego. Ukazuje się kwartalnik Bractwa Młodzieży Prawosławnej „Istocznik”, a niektóre parafie wydają także swoje periodyki. Diecezja, Bractwo Młodzieży Prawosławnej i szereg parafii posiadają również swoje strony internetowe.

Więcej na stronie diecezji…