Męski Chór Wojskowy STRATO’S

Chór "Stratos"

Kolejnym wykonawcą koncertu galowego będzie Męski Chór Wojskowy STRATO’S działa, który od grudnia 2015 roku z błogosławieństwa Prawosławnego Ordynariusza Wojska Polskiego przy Prawosławnym Ordynariacie Wojska Polskiego w Warszawie. Zespół liczy 20 osób, a jego dyrygentem jest ks. mgr mjr Łukasz Godun. Do tej pory chór śpiewał podczas nabożeństw prawosławnych lokalnych, jak również o randze międzynarodowej. Prezentował się także na wielu koncertach i uroczystościach wojskowo-religijnych z udziałem ceremoniału wojskowego oraz najwyższych władz państwowych. Poniżej prezentujemy zapis video jednego z takich występów z 2017 roku.

Żródło: muzyka.cerkiew.pl