Książę Konstanty Ostrogski jako obrońca Prawosławia w dobie Unii Lubelskiej

Red. Anna Radziukiewicz

Jako kolejny prelegent wystąpiła red. Anna Radziukiewicz, która przybliżyła zebranym w Sali kolumnowej Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie sylwetkę bohatera IV edycji festiwalu – księcia Konstantego Bazylego Ostrogskiego. Red. Radziukiewicz z Fundacji Ostrogskiego, wydawcy „Przeglądu Prawosławnego”, wygłosiła wykład pt. „Książę Konstanty Ostrogski jako obrońca Prawosławia w dobie Unii Lubelskiej”. Prezentujemy zapis video tego wciągającego wystąpienia.