Ikonograficzny kanon świątyni bizantyńskiej i jego konkretyzacja w kaplicy Trójcy Świętej

Wykład w kaplicy Trójcy Świętej prowadzi dr Andrzej Frejlich

Kolejnym punktem drugiego dnia festiwalu, który był poświęcony obrazowi, był wykład dr Andrzeja Frejlicha, kustosza Kaplicy Zamkowej pt. „Ikonograficzny kanon świątyni bizantyńskiej i jego konkretyzacja w kaplicy Trójcy Świętej na Zamku Lubelskim”. Prelekcja odbyła w sobotę się 16 czerwca 2018 r. w w kaplicy Trójcy Świętej na Zamku Lubelskim w ramach III edycji festiwalu „Wschodniosłowiańskie dziedzictwo kulturowe Lublina”. Prezentujemy zapis video wykładu dr Andrzeja Frejlicha.