Cerkiew prawosławna w Lublinie w strukturach Eparchii Chełmskiej w pierwszej połowie XVII wieku

Prof. dr hab. Andrzej Gil

W czasie konferencji popularno-naukowej pt. „Poznać prawosławie w Lublinie w XVII wieku”, odbywającej się w ramach II edycji festiwalu, drugi wykład pt. „Cerkiew prawosławna w Lublinie w strukturach Eparchii Chełmskiej w pierwszej połowie XVII wieku” wygłosił prof. dr hab. Andrzej Gil, historyk z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Konferencja odbyła się w sali Malarstwa Polskiego na Zamku Lubelskim w Lublinie w dniu 19 maja 2017 roku. Prezentujemy zapis audio tego wystąpienia.