Autor: redakcja

JE Arcybiskup Abel otwiera IV edycję festiwalu

JE Arcybiskup Abel

Uroczystego otwarcia IV edycji festiwalu „Wschodniosłowiańskie dziedzictwo kulturowe Lublina” dokonał JE Arcybiskup Abel – ordynariusz Prawosławnej Diecezji Lubelsko-Chełmskiej. Władyka Abel wygłosił też wykład wprowadzający do konferencji popularno-naukowej pt. „Unia Lubelska (1569) w świetle ówczesnych wydarzeń politycznych i religijnych”. Prezentujemy zapis video tego interesującego wystąpienia.

Słowo w imieniu Prezydenta Lublina

Dyrektor Zdzisław Niedbała z UM Lublin

Miasto Lublin, dzięki wsparciu którego została zrealizowana IV edycja festiwalu, na konferencji popularno-naukowej pt. „Unia Lubelska (1569) w świetle ówczesnych wydarzeń politycznych i religijnych” reprezentował Dyrektor Zdzisław Niedbała, który zabrał merytoryczny głos w dyskusji nad fenomenem Unii Lubelskiej i XVI wiecznej Rzeczpospolitej Obojga Narodów jako państwa wyjątkowo tolerancyjnego na tle ówczesnej Europy. Prezentujemy zapis video tego ciekawego głosu w historycznej dyskusji.

Unia Lubelska (1569) jako polityczna podstawa powstania Rzeczpospolitej Obojga Narodów

Prof. dr hab. Igor Kąkolewski

Pierwszy z planowanych wykładów pt. „Unia Lubelska (1569) jako polityczna podstawa powstania Rzeczpospolitej Obojga Narodów. Uwarunkowania historyczne i skutki jej postanowień” wygłosił zaproszony gość prof. dr hab. Igor Kąkolewski – dyrektor Centrum Badań Historycznych PAN w Berlinie, a także wykładowca Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Prezentujemy zapis video tej jakże bogatej merytorycznie prezentacji.

Książę Konstanty Ostrogski jako obrońca Prawosławia w dobie Unii Lubelskiej

Red. Anna Radziukiewicz

Jako kolejny prelegent wystąpiła red. Anna Radziukiewicz, która przybliżyła zebranym w Sali kolumnowej Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie sylwetkę bohatera IV edycji festiwalu – księcia Konstantego Bazylego Ostrogskiego. Red. Radziukiewicz z Fundacji Ostrogskiego, wydawcy „Przeglądu Prawosławnego”, wygłosiła wykład pt. „Książę Konstanty Ostrogski jako obrońca Prawosławia w dobie Unii Lubelskiej”. Prezentujemy zapis video tego wciągającego wystąpienia.

Patriarcha Ekumeniczny Jeremiasz II Tranos w służbie odrodzenia Kościoła prawosławnego oraz dialogu z katolikami i luteranami

Dr Paweł Matwiejczuk

Z ostatnim wykładem na konferencji popularno-naukowej IV edycji festiwalu pt. „Patriarcha Ekumeniczny Jeremiasz II Tranos w służbie odrodzenia Kościoła prawosławnego oraz dialogu z katolikami i luteranami” wystąpił dr Paweł Matwiejczuk z Uniwersytetu Warszawskiego. Prezentujemy zapis video tego bogatego w informacje i rozbudowanego wystąpienia.