„Wschodniosłowiańskie dziedzictwo kulturowe Lublina” to trzydniowy festiwal, którego V edycja odbędzie się w dniach 4 – 6 września 2020 roku (piątek – niedziela). Analogicznie do poprzednich edycji każdego dnia zaprezentujemy wschodniosłowiańskie dziedzictwo kulturowe Lublina z innej perspektywy:

SŁOWO
naukowej

OBRAZ
ikonograficznej

ŚPIEW
muzycznej

Lublin od początków swego istnienia był miastem wielu narodowości, religii i kultur, czego wyrazem jest bogate dziedzictwo materialne i duchowe. Jednym z istotnych komponentów wielokulturowości Lublina jest jego dziedzictwo wschodniosłowiańskie, stanowiące pomost kulturowy pomiędzy Wschodem i Zachodem Europy.

W bieżącym 2020 roku głównym tematem festiwalu będą wyzwania religijne i kulturowe związane z nową emigracją zza wschodniej granicy w Lublinie i jak najlepszą jej asymilacją w naszym mieście.

prezentacje

Kameralny Chór Męski Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie

Kameralny Chór Męski ChAT w Warszawie

Na zakończenie pierwszego dnia festiwalu w piątek 4 września br. w lubelskiej Katedrze Prawosławnej Przemienienia Pańskiego  wystąpi Kameralny Chór Męski Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie pod dyrekcją prof. dr hab. Włodzimierza Wołosiuka, który przez wiele lat był dyrygentem w lubelskiej świątyni. Chór istnieje od czasu powołania w 1954 roku tej ekumenicznej Uczelni. Głównym zadaniem zespołu jest oprawa muzyczna wydarzeń związanych z życiem Uczelni. Chór wielokrotnie koncertował zarówno w kraju, jak…

Prawosławie

JE Abel opowiada o Prawosławiu

Władyka Abel w tym krótkim obrazie opowiada o Prawosławiu. Oto słowa początkowe z filmu: Prawosławie niesie przez siebie nieskazitelną naukę pierwszych wieków chrześcijaństwa. Nauka dogmatyczna Kościoła Prawosławnego formowała się na pierwszych siedmiu soborach powszechnych. I nie zważając na okoliczności historyczne, na te wielkie doświadczenia ten potencjał wiary jest przekazywany dzisiejszemu naszemu społeczeństwu. Ojciec kościoła, teolog wielki ksiądz Bułgakow jednoznacznie mówi – gdyby świat znał Prawosławie, cały świat by się stała…

Monaster Opieki Matki Bożej w Turkowicach

Turkowicki Monaster Opieki Matki Bożej

14 i 15 lipca w Monasterze Opieki Matki Bożej w Turkowicach Siostry celebrowały swoje święto cudotwórczej Turkowickiej Ikony Matki Bożej. Z tego tytułu prezentujemy film, w którym Siostry opowiadają o postępach prac przy budowie cerkwi św. Paraskiewy Turkowickiej oraz nowych budynków monasterskich. Wykłady i warsztaty II dnia V edycji festiwalu 5 września br. odbędą się w monasterze w Turkowicach. Zapraszamy!

nasz zespół

opinie

W czasie II edycji festiwalu w 2017 roku szczególnie podobał mi się śpiew cerkiewny i oryginalne utwory bizantyjskie w wykonaniu dr Marcina Abijskiego. Są to melodie, jakie towarzyszyły ludziom z czasów biblijnych, a na których oparty jest dzisiejszy śpiew chóralny w cerkwi. Wybitny znawca tego tematu przybliżył nam wczesne formy tej muzyki od strony teoretycznej, jak i praktycznej. Dzięki temu zostaliśmy wprowadzeni w nastrój, który zbliżył nas do Boga a przez to zapragnęliśmy stać się lepszymi ludźmi.

Halina Filipiuk

W maju 2017 roku uczestniczyłam w wydarzeniach organizowanych w ramach Festiwalu „Wschodniosłowiańskie dziedzictwo kulturowe Lublina”. Szczególnie zafascynowały mnie wykłady i warsztaty z zakresu fotografii obiektów sakralnych. Zajęcia te miały interesujący przekaz wiedzy i umiejętności. To było wartościowe przeżycie i cenne doświadczenie z uwagi na to, że warsztaty praktyczne odbywały się w cerkwiach lubelskich, które są na co dzień niedostępne dla zwiedzających. Dla mnie ważne było utrwalenie tych miejsc w postaci obrazów fotograficznych. Dziękuję koordynatorom i prowadzącym te zajęcia za stworzenie takiej możliwości dla osób pasjonujących się sztuką fotografii, za wspaniałą atmosferę i przybliżenie dziedzictwa kultury prawosławnej na tle historii naszego miasta. Godne uwagi były również towarzyszące temu przedsięwzięciu koncerty i wystawy. Śpiew liturgiczny, przekazane w słowach i obrazach wartości chrześcijańskie, piękno i mistyka świątyń prawosławnych na długo pozostaną w mojej pamięci

Anna Asyngier-Kozieł

Uczestnicząc w pierwszej edycji festiwalu Wschodniosłowiańskie Dziedzictwo Kulturowe Lublina, zostałam oczarowana występami chórów z Belgradu i Brześcia. Przed drugą edycją zastanawiałam się, czy będzie ona także obfitować w tak wspaniałe doznania artystyczne? Teraz przyznaję, że zostałam zaskoczona w bardzo pozytywny sposób. Koncert galowy w Centrum Kongresowym Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie okazał się muzycznym arcydziełem. Chór Katedry Prawosławnej pw. Przemienienia Pańskiego w Lublinie oraz Męski Chór Kameralny „Cantus Serdicus” z Sofii w Bułgarii w mistrzowski sposób wykonały pieśni wzbudzając ogromny podziw. Zafascynowana poprzednimi edycjami z niecierpliwością czekam na trzecią odsłonę festiwalu.

Aleksandra Filipiuk

Szczególnie wysoko oceniam formułę festiwalu w podziale na przestrzenie: słowo, obraz i śpiew. Mam nadzieję, że ten podział, a także wysoki merytoryczny poziom imprez staną się jego marką, pielęgnowaną w kolejnych latach. Lublin zasługuje na takie formy festiwalowe, które przypominają o jego wielokulturowych korzeniach.

dr Kamen Rikev

Uczestniczyłam w koncercie „Wieczór Kolęd Wschodniosłowiańskich w Lublinie” w styczniu tego roku, który bardzo mi się podobał. Zróżnicowani wykonawcy reprezentowali bardzo wysoki poziom i odmienne podejście do śpiewu cerkiewnego. Po prostu uczta dla duszy, ale i uszu.

Małgorzata Wiercioch

Program zbliżającego się festiwalu jest bardzo ciekawy. Podoba mi się formuła z podziałem na słowo, obraz i muzykę. Biorąc pod uwagę jakość dotychczasowych projektów tych organizatorów, będzie to inspirujące wydarzenie. Na pewno wezmę w nim udział.

Mateusz Zdolny