Wsłuchać się w wyciszający śpiew wschodniego chrześcijaństwa

Wykład prowadzi dr Marcin Abijski

Trzeci dzień II edycji to festiwal śpiewu cerkiewnego pt. „Wsłuchać się w wyciszający śpiew wschodniego chrześcijaństwa”. Z tego tytułu w niedzielę 21 maja 2017 roku w Centrum Diecezjalnym wykład i warsztat pt. „Liturgiczny śpiew wschodniosłowiański” poprowadził dr Marcin Abijski, dyrygent Męskiego Chóru Kameralnego im. Bogdana Onisimowicza. Poniżej prezentujemy zapis filmowy tego wykładu.