Władyka Abel prezentuje program V edycji festiwalu 

Hrubieszów – cerkiew prawosławna Zaśnięcia Bogarodzicy

Władyka Abel prezentuje walory programowe tegorocznej V edycji festiwalu „Wschodniosłowiańskie dziedzictwo kulturowe Lublina”. Głównym tematem tegorocznego festiwalu była „Nowa emigracja zza wschodniej granicy w Lublinie jako wyzwanie religijne i kulturowe”. I dzień to konferencja popularno-naukowa w CSK i koncert śpiewu cerkiewnego w lubelskiej katedrze prawosławnej. II dzień to wyjazd do żeńskiego monasteru w Tukowicach, a III dzień to tradycyjnie festiwal śpiewu cerkiewnego i koncert galowy, na którym wystąpiły trzy renomowane chóry. Serdecznie zapraszamy do oglądania.