Wiara, kult, kultura – źródła wielokulturowości Lublina

Wykład prof. dr hab. Krzysztofa Leśniewskiego

Wykład pt. „Wiara, kult, kultura – źródła wielokulturowości Lublina” otwierający festiwal „Wschodniosłowiańskie Dziedzictwo Kulturowe Lublina” wygłosił prof. dr hab. Krzysztof Leśniewski z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Prelekcja odbyła się w sali malarstwa polskiego na Zamku Lubelskim w Lublinie w dniu 20 maja 2016 roku. Prezentujemy zapis video tego wystąpienia.