Słowo, obraz, śpiew w reewangelizacji chrześcijan i ewangelizacji świata

Wykład wygłasza prof. dr hab. Sławomir Żurek

Prof. dr hab. Sławomir Żurek z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II wygłosił wykład, zamykający III edycję festiwalu „Wschodniosłowiańskie dziedzictwo kulturowe Lublina”. Wykład, zatytułowany „Słowo, obraz, śpiew w reewangelizacji chrześcijan i ewangelizacji świata” otwierał koncert galowy, który odbył się 17 czerwca 2018 roku w Filharmonii im. Henryka Wieniawskiego w Lublinie.