Reprezentacyjny Zespół Artystyczny Wojska Polskiego

Reprezentacyjny Zespół Artystyczny Wojska Polskiego

Gwiazdą koncertu galowego III dnia festiwalu będzie niewątpliwie Reprezentacyjny Zespół Artystyczny Wojska Polskiego, który wystąpi ze specjalnym programem pieśni patriotycznych na 100-lecie odzyskania niepodległości przez Polskę. Ta część koncertu będzie ukoronowaniem lubelskich obchodów 120. rocznicy urodzin wielkiego prawosławnego hierarchy okresu międzywojennego, żołnierza i polskiego patrioty z okresu II wojny światowej arcybiskupa generały brygady Sawy Sowietowa. Władyka Sawa był biskupem lubelskim w latach 1932-1937.

Reprezentacyjny Zespół Artystyczny Wojska Polskiego odwołuje się do wielkiej tradycji narodowo-patriotycznej, która rozwijała się w duchu chrześcijaństwa. Repertuar muzyki sakralnej stanowią utwory o tematyce religijnej, począwszy od Bogurodzicy po msze i pieśni kościelne. Artyści w mundurach występują także w kościołach biorąc udział w różnotematycznych uroczystościach narodowych i religijnych.

Reprezentacyjny Zespół Artystyczny Wojska Polskiego to największa instytucja artystyczna w Wojsku Polskim. Głównym celem Zespołu jest kultywowanie tradycji narodowych i chwały oręża polskiego poprzez różnorodne środki wyrazu artystycznego: muzykę, taniec, śpiew oraz słowo. Swoją działalnością Zespół od ponad kilkudziesięciu lat ukazuje bogactwo kultury narodowej oraz innych państw cudzoziemskich. Upowszechnia ją w środowisku wojskowym i cywilnym – w kraju oraz poza jego granicami.

O bogactwie artystycznym zespołu świadczy poniższy film promocyjny

Żródło: rzawp.pl

Poniżej prezentujemy również fragmenty jednego z wielu występów Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego Wojska Polskiego.

Żródło: WOJSKO POLSKIE TWOJA ARMI@