wydawnictwa

Prawosławna Diecezja Lubelsko-Chełmska 1989-2014

[mapa], red. ks. A. Konachowicz, S. Mielnik

Wydawca: Lubelski Instytut Kultury Prawosławnej

ISBN 978-83-938799-1-5, format A2, Lublin 2014 [stan na: 25.03.2014 r.].

Українці у Фетерів

Biuletyn uczniów ukraińskich na Lubelszczyźnie, nr 1-2 (3-4),

Wydawca: o. Andrzej Konachowicz

ISSN 2300-4886, Lublin 2014, ss. 16

Hierarcha i kler Prawosławnej Diecezji Lubelsko-Chełmskiej 1989-2014

Ks. Andrzej Konachowicz,

Wydawca: Lubelski Instytut Kultury Prawosławnej

ISBN 978-83-939799-0-8, Lublin 2014, ss. 161