inne działania

Biblioteka Lubelskiego Instytutu Kultury Prawosławnej

W bibliotece LIKP znajdują się pełne roczniki czterech czasopism.

Przegląd Prawosławny

W bibliotece są zarchiwizowane następujące wydania miesięcznika (roczniki i numery): 1991 (67-78), 1992 (79-90), 1993 (91-102), 1994 (103-114), 1995 (115-126), 1996 (127-138), 1997 (139-150), 1998 (151-162), 1999 (163-174), 2000 (175-186), 2001 (187-198), 2002 (199-210), 2003 (211-222), 2004 (223-234), 2005 (235-246), 2006 (247-258), 2007 (259-270), 2008 (271-282), 2009 (283-294), 2010 (295-306), 2011 (307-318), 2012 (319-330), 2013 (331-342), 2014 (343-354).

Wiadomości PAKP

W bibliotece są zarchiwizowane następujące wydania miesięcznika (roczniki i numery): 2014 (290-301)

Cerkiewny Wiestnik

W bibliotece są zarchiwizowane następujące wydania kwartalnika (roczniki i numery):
1976 (I-IV), 1977 (I-IV), 1978 (I-IV), 1979 (I-IV), 1980 (I-IV), 1981 (I-IV), 1982 (I-IV), 1983 (I-IV), 1984 (I-IV), 1985 (I-IV), 1986 (I-IV), 1987 (I-IV), 1988 (I-IV), 1989 (I-IV), 1990 (I-IV), 1991 (I-IV), 1992 (I-IV), 1993 (I-IV), 1994 (I-IV), 1995 (I-IV), 1996 (I-IV), 1997 (I-IV), 1998 (I-IV), 1999 (I-IV), 2000 (I-IV), 2001 (I-IV), 2002 (I-IV), 2003 (I-IV), 2004 (I-IV), 2005 (I-IV), 2006 (I-IV), 2007 (I-IV), 2008 (I-IV), 2009 (I-IV).

Metamorfosis

W bibliotece są zarchiwizowane następujące wydania kwartalnika (roczniki i numery): 2013 (I-IV).

 

Klub Honorowych Dawców Krwi
przy Lubelskim Instytucie Kultury Prawosławnej

Klub działa od 1 sierpnia 2015 roku.

WŁADZE

  • Prezes – ks. Andrzej Konachowicz
  • Sekretarz – Sławomir Oleksiuk
  • Członek zarządu – Grzegorz Jacek Pelica

Z zaproszenia tej grupy skorzystało wiele osób i tak idea krwiodawstwa, ratująca życie chorym ludziom, bardzo się w naszym środowisku rozszerza. Do honorowych dawców należy znaczna grupa młodzieży, a także osób regularnie oddających krew. Klub z racji swojego położenia w naszym mieście, jest otwarty na każdego człowieka chcącego pomóc swoim bezcennym darem. Warto podkreślić, iż Klub ma charakter ekumeniczny z racji przynależności osób świeckich i duchownych różnych wyznań zamieszkujących Lublin oraz międzynarodowy za sprawą migracji cudzoziemców do naszego miasta.