Męski Chór Cerkwi pw. św. Sawy w Belgradzie

Męski Chór (Patriarchatu Serbskiego) Cerkwi pw. św. Sawy w Belgradzie

Prezentujemy wybrane pieśni prawosławne z płyty Męskiego Chóru Cerkwi pw. św. Sawy w Belgradzie, który wystąpi na koncercie galowym 22 maja br. w Centrum Kongresowym Uniwersytetu Medycznego w Lublinie przy ul. Jaczewskiego 4  w ramach festiwalu „Wschodniosłowiańskie Dziedzictwo Kulturowe Lublina”.

Męski Chór (Patriarchatu Serbskiego) Cerkwi pw. św. Sawy w Belgradzie, który składa się z profesjonalnych śpiewaków, istnieje w różnych formach od ponad trzydziestu lat. Jego misją jest wspieranie i wykonywanie muzyki sakralnej w tradycji kościoła prawosławnego. W ciągu ostatnich dziesięciu lat chór aktywnie zaangażował się w życie liturgiczne Serbskiego Kościoła Prawosławnego, tworząc oprawę muzyczną w czasie nabożeństw (czuwań i liturgii) na najważniejszych świętach prawosławnych, a także z okazji innych ważnych uroczystości kościelnych. Szczególnie ważny dla belgradskiego chóru był udział w Boskiej Liturgii w pustelni św. Sawy w Karyes na Górze Athos w Grecji, a także w rytuałach pogrzebowych świętej pamięci Patriarchy Serbskiego Pavle w Monasterze Rakovica.