Liturgiczny śpiew wschodniochrześcijański

Dr Marcin Abijski

III dnia festiwalu w niedzielę maja 2017 r. odbdył się festiwal śpiewu cerkiewnego pt. „Wsłuchać się w wyciszający śpiew wschodniego chrześcijaństwa”, w ramach którego wykład i warsztaty wokalne pt. „Historia śpiewu chrześcijańskiego” poprowadził dr Marcina Abijski. Zajęcia rozpoczęły po zakończeniu Boskiej Liturgii (ok. godz. 11.30) w Centrum Diecezji Lubelsko-Chełmskiej w Lublinie przy przy lubelskiej katedrze przy ul. Ruskiej 15. Prelegent jest praktykującym śpiewakiem i dyrygentem Męskiego Chóru Kameralnego im. Bogdana Onisimowicza, który będzie koncertował I dnia naszego festiwalu w Kaplicy Trójcy Świętej na Zamku Lubelskim.

Poniżej prezentujemy fragment wykładu dr Marcina Abijskiego pt. „Śpiew liturgiczny”, który odbył się w lutym tego roku w Lublinie.

Materiał prezentujemy dzięki uprzejmości portalu orthodox.fm..