Konkurs plastyczny dla młodzieży

Konkurs - Ikona jako okno rozmowy z Bogiem

Lubelski Instytut Kultury Prawosławnej

oraz Wizytator Religii Prawosławnej Diecezji Lubelsko-Chełmskiej
zapraszają uczniów szkół ponadgimnazjalnych z Lublina
do wzięcia udziału w Lubelskim Konkursie Plastycznym
IKONA JAKO OKNO ROZMOWY Z BOGIEM,
który odbywa się pod Honorowym Patronatem
Jego Ekscelencji Najprzewielebniejszego ABLA,
Prawosławnego Arcybiskupa Lubelskiego i Chełmskiego.

Eliminacje szkolne trwają do 16 maja 2016  r.

Regulamin konkursu …


Lubelski Instytut Kultury Prawosławnej

ul. Ruska 15, 20-126 Lublin
tel./fax 81 747 74 38
kom.: 507 822 936 (ks. Andrzej Konachowicz)