Konferencja prasowa w przeddzień festiwalu

JE Władyka Abel i profesor Krzysztof Leśniewski

W konferencji prasowej, która odbyła się w przeddzień festiwalu 19 maja br. w Centrum Diecezjalnym przy ul. Ruskiej 15 w Lublinie, zabrali głos JE Arcybiskup Abel, prof. dr hab. Krzysztof Leśniewski, ks. dr Andrzej Konachowicz oraz Sławek Wyspiański. Konferencję prowadził rzecznik prasowy diecezji Andrzej Boublej.

Władyka Abel nakreślił wielowiekowy kontekst historyczny prawosławia w Lublinie. Prof. Krzysztof Leśniewski krótko opowiedział o koncepcji festiwalu, która wyrasta z duchowości wschodniego chrześcijaństwa, ks. Andrzej Konachowicz jako dyrektor naświetlił działanie Lubelskiego Instytutu Kultury Prawosławnej, a Sławek Wyspiański mówił o dobrym klimacie wokół festiwalu, jaki panuje w różnych środowiskach lubelskich, zainteresowanych kulturą.