Kaplica Trójcy Świętej na Zamku Lubelskim – synteza ducha i sztuki chrześcijańskiej

Wykład dr-a Andrzeja Frejlicha

W ramach festiwalowej konferencji naukowej trzeci i ostatni wykład pt. „Kaplica Trójcy Świętej na Zamku Lubelskim – synteza ducha i sztuki chrześcijańskiej” wygłosił dr Andrzej Frejlich, bizantynista z Muzeum Lubelskiego i kustosz Kaplicy Trójcy Świętej. Prelekcja odbyła się w sali malarstwa polskiego na Zamku Lubelskim w Lublinie w dniu 20 maja 2016 roku. Prezentujemy zapis video tego wystąpienia.