Film promujący tegoroczną edycję festiwalu

Wschodniosłowiańskie dziedzictwo kulturowe Lublina - poster

Publikujemy film, promujący IV edycję festiwalu. Mamy nadzieję, iż należycie oddaje klimat i emocje związane z miejscami, gdzie odbędzie się tegoroczna odsłona naszej jakże udanej imprezy. Celem naszego festiwalu jest zaprezentowanie wschodniosłowiańskiego dziedzictwa, będącego jednym z istotnych komponentów wielokulturowości Lublina, stanowiącego pomost kulturowy pomiędzy Wschodem i Zachodem Europy.