Chór Żeńskiego Monasteru Opieki Matki Bożej w Turkowicach

Chór Żeńskiego Monasteru Opieki Matki Bożej w Turkowicach

Temat wiodący drugiego dnia V edycji festiwalu to: W trosce o tożsamość religijną nowej emigracji zza wschodniej granicy na Lubelszczyźnie. Wgląd duchowo-kulturowy.

Organizatorzy zaplanowali przejazd autokarowy szlakiem wschodniosłowiańskiej tradycji prawosławnej z Lublina do Turkowic z bardzo bogatym programem merytorycznym, którego kluczowym punktem będzie pobyt w Monasterze Opieki Matki Bożej w Turkowicach, gdzie odbędą się:

  • modlitwa przed Turkowicką Ikoną Bogarodzicy
  • wykład Siostry Eufalia (Zołotariew) – Rola życia monastycznego w Turkowicach w perspektywie misji Cerkwi Prawosławnej
  • warsztat Ks. dr Andrzeja Konachowicza (Wikariusza Katedralnej Parafii Prawosławnej Przemienienia Pańskiego w Lublinie, dyrektora Lubelskiego Instytutu Kultury Prawosławnej) – Katechizacja młodzieży ukraińskiej na Lubelszczyźnie. Doświadczenia prawosławnego kapłana
  • obiad monasterski
  • koncert monodycznych śpiewów prawosławnych w wykonaniu sióstr z Monasteru Opieki Matki Bożej w Turkowicach.

Chór z Turkowic wielokrotnie gościła w Lublinie, gdzie mogliśmy obcować w z tym niezwykle duchowym śpiewem. Poniżej prezentujemy zapis audio jednego z takich koncertów w Katedrze Prawosławnej Przemienienia Pańskiego w Lublinie, gdzie Siostry zaprezentowały pieśni Wielkiego Tygodnia.

Poza pobytem w turkowickim monasterze organizatorzy zaplanowali po drodze zwiedzanie cerkwi prawosławnych w Szczebrzeszynie i Hrubieszowie, połączone z merytorycznymi wykładami:

SZCZEBRZESZYN – Ks. mgr Korneliusz Wilkiel (Proboszcz Parafii Prawosławnej w Biłgoraju) – Cerkiew Zaśnięcia Najświętszej Marii Panny w Szczebrzeszynie jako najstarsze zachowane dziedzictwo kulturowe obecności prawosławia na ziemiach Polski

HRUBIESZÓW – Ks. mgr Paweł Janiel (Wikariusz Cerkwi Zaśnięcia Najświętszej Marii Panny w Hrubieszowie) – Cerkiew Zaśnięcia Najświętszej Marii Panny w Hrubieszowie jako zaproszenie nowej emigracji z Ukrainy do włączenia się w prawosławne życie liturgiczne w Polsce.

Serdecznie zapraszamy do udziału w V edycji festiwalu. Udział we wszystkich imprezach jest bezpłatny, ale trzeba zgłosić chęć udziału i zapisać się na liście uczestników.