Cerkiew św. Jana Teologa w Chełmie

Cerkiew św. Jana Teologa w Chełmie

Drugiego dnia IV edycji festiwalu 18 maja odbędzie się wyjazd autokarowy szlakiem wschodniosłowiańskiej tradycji prawosławnej do monasteru w Turkowicach. Po drodze jest planowane zwiedzanie cerkwi prawosławnych w Zamościu, Szczebrzeszynie, Hrubieszowie i Chełmie z przewodnikiem ks. prot. Jerzym Łukaszewiczem, który opowie o walorach zwiedzanych zabytkowych cerkwi. Poniżej prezentujemy film, który opowiada o historii i walorach poznawczych XIX wiecznej cerkwi św. Jana Teologa w Chełmie.